Michalici

Katechezy Przedmałżeńskie w 2023 roku

09-02-2023

facebook twitter
Zapraszamy na Katechezy Przedmałżeńskie organizowane przez Poradnię Małżeńską przy naszym Sanktuarium w Miejscu Piastowym.

Katechezy Przedmałżeńskie skierowane są szczególnie do osób, które z różnych przyczyn, np. pracy, wyjazdów za granicę, z powodu zaistniałej sytuacji epidemiologicznej itp. w takich katechezach jeszcze nie uczestniczyli.

Katechezy Przedmałżeńskie są kolejnym krokiem do podjęcia refleksji nad swoim powołaniem do życia małżeńskiego i rodzinnego. Mogą w nich uczestniczyć osoby zarówno pojedyncze jak i pary przygotowujące się do zawarcia sakramentu małżeństwa. Katechezy są bezterminowe.
Rozpoczęcie w piątek o godz. 18.00 [do 20.00], w sobotę od 9.00 do 14.00 i zakończenie w niedzielę Mszą świętą o godz. 11.00.

Katechezy odbywają się przy Sanktuarium Św. Michała Archanioła i Bł. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym, ul. Ks. Markiewicza 25a [klasztor "na Górce"], prowadzi je kapłan i doradcy rodzinni. Chętni mogą również skorzystać z indywidualnej rozmowy na temat swojego powołania, przeżywanych trudności życiowych i duchowych.

Program obejmuje:
– zajęcia dotyczące rozeznania swojego powołania, teologii oraz psychologii małżeństwa i rodziny, komunikacji w małżeństwie i rodzinie, odpowiedzialnego rodzicielstwa, naturalnego planowania rodziny;
– świadectwa małżeństw;
– wspólne rozmowy, filmy i dyskusje;
– możliwość skorzystania z sakramentu pokuty oraz uczestnictwo w Eucharystii.

Koszt udziału w Katechezach wynosi 140 zł od osoby [płatne w czasie trwania Katechez]. Uczestnicy otrzymają materiały do pracy, w przerwach zajęć przewidziany jest poczęstunek.

Warunkiem otrzymania zaświadczenia o ukończeniu Katechez Przedmałżeńskich jest obecność na wszystkich zajęciach.

Po ukończeniu Katechez Przedmałżeńskich i po rozeznaniu swojego powołania do małżeństwa, kolejnym krokiem jest – wraz z narzeczonym lub narzeczoną – udział w Katechezach Przedślubnych w Poradni Rodzinnej, które są bezpośrednim przygotowaniem do sakramentu małżeństwa i jakby ostatnim etapem.

Zapisy. Zgłaszamy chęć udziału w katechezach na adres mailowy: tpmazur@wp.pl,  podając:

NAZWISKO I IMIĘ
DATĘ I MIEJSCE URODZENIA
DOKŁADNY ADRES ZAMIESZKANIA
POD JAKIM WEZWANIEM JEST PARAFIA
NUMER KONTAKTOWY