Michalici

Światło w ciemności

13-03-2023

facebook twitter
Komentarz do Liturgii Słowa 4 niedzieli Wielkiego Postu ks. Jana Seremaka. Zapraszamy do oglądania.