Michalici

Apostolstwo trzeźwości

17-09-2022

facebook twitter
Już ponad rok, w drugą sobotę miesiąca o godz. 16.00, odbywają się przy Sanktuarium w Miejscu Piastowym spotkania Apostolstwa trzeźwości.

Przyjęcie takiego terminu spotkań okazało się błogosławione. Coraz częściej osoby objęte problemem uzależnień - nie tylko alkoholowych - są przekonane, że w drugą sobotę miesiąca mogą spotkać u Michalitów na "Górce" grupę wsparcia. Wartość takiej wspólnoty jest omawiana i analizowana podczas terapeutycznych spotkań już od kilku miesięcy. Również ostatnie spotkanie, które odbyło się 10 września, podjęło temat: "Grupa wsparcia a moja wiara w Boga". Z całym bogactwem refleksji i świadectw, uczestnicy spotkania udali się na Mszę świętą, a po niej na ognisko i "co nieco" na upieczone. Atmosfera spotkania i ilość osób pokazało, że "druga sobota" jest już wpisana w działalność Apostolstwa trzeźwości i uzależnień przy Sanktuarium. Pojawiła się również pierwsza wzmianka na temat rekolekcji trzeźwościowych, które odbędą się 14-16 października. Patronem tych rekolekcji, zgodnie z pragnieniem członków Stowarzyszenia Powściągliwości i Pracy, będzie św. Andrzej Bobola. Najbliższe spotkanie - zgodnie z przyjętym harmonogramem - w drugą sobotę października - tydzień przed rekolekcjami. Trudny czas pandemii, trzeba było przyjąć jako czas oczyszczenia i próby, który okazał się coraz bardziej umacniającym na właściwej drodze życia wolnego i chrześcijańskiego. xjs.