Michalici

To Miejsce stało się Piastowe

Powstałe w 1358 r. Miejsce, już 3 lata po objęciu parafii przez ks. Bronisława Markiewicza, który założył tu zakład wychowawczy i szkołę dla sierot, w 1895 r. otrzymało do nazwy przymiotnik Piastowe – od piastowania, synonimu wychowania.

Zacznijmy od początku.

Pod koniec XIX wieku po tutejszym wzgórzu hulały tylko wiatry, zwane dzisiaj dukielskimi. Ten spory kawałek ziemi otrzymał proboszcz parafii ks. Bronisław Markiewicz od Jana Trzecieskiego, dziedzica tych posiadłości, na dzieło wychowawcze. Bardzo szybko zabrał się za pracę i postawił w miejscu, gdzie dzisiaj znajduje się parking, duży, drewniany dom dla sierot. Nie minęło wiele czasu, kiedy ruszyły prace przy domu murowanym, który dzisiaj określamy „Białym Domem”. W istocie jest to Dom Macierzysty Zgromadzenia św. Michała Archanioła – wybudowany w 1898 roku, poświęcony siedem lat później. Na przestrzeni lat mieściło się w nim wiele instytucji: zakład wychowawczy dla chłopców, Niższe Seminarium Duchowne, Kuria Generalna Zgromadzenia. Obecnie dom jest klasztorem, w którym żyją zakonnicy, jest tu księgarnia, muzeum misyjne, poradnia rodzinna i zaplecze duszpasterskie.

Po prawej stronie znajdują się budynki szkolne, dawne warsztaty zakładowe, także zbudowane jeszcze za czasów ks. Markiewicza, na początku XX stulecia. Mieściły się tu: stolarnia, ślusarnia, galanteria skórkowa i drukarnia. Z zakładów wychowawczych w Miejscu Piastowym wyszło wielu znakomitych fachowców, którzy obok specjalizacji zawodowej zyskali formację chrześcijańską. Ich prace były podziwiane m.in. na krajowych wystawach w Poznaniu i Lwowie. Dawne Zakłady Wychowawcze to dziś prężnie się rozwijający Michalicki Zespół Szkół Ponadpodstawowych: Liceum Ogólnokształcące, Technika: Poligraficzne, Informatyczne i Drzewne, Zasadnicza Szkoła Zawodowa o specjalnościach: stolarz, tapicer, kaletnik oraz znakomite warsztaty szkolne.

Wielki Wychowawca z Podkarpacia marzył o prawdziwej kaplicy zakładowej, dedykowanej Matce Bożej Królowej Korony Polski. Pragnienie ks. Markiewicza zrealizowali jego duchowi synowie: w latach 1931-1935 na miejsteckim wzgórzu powstał kościół zakonny pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Polski i św. Michała Archanioła – poświęcony w 1935 roku, a konsekrowany w 1972. Podczas jednej z pielgrzymek do naszej Ojczyzny, w roku 1997, przybył do Miejsca Piastowego papież Jan Paweł II. Na frontonie kościoła widniały słowa przepowiedni Anioła Stróża Polski, zapamiętane i uwiecznione drukiem przez ks. Bronisława Markiewicza: „Polacy! Najwyżej Pan Bóg was wyniesie, kiedy dacie światu wielkiego papieża”.

Dziesięć lat później, w dniu 4 czerwca 2007 roku, metropolita przemyski abp Józef Michalik, wydał dekret, który podniósł kościół do rangi SANKTUARIUM ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA I BŁ. BRONISŁAWA MARKIEWICZA.

W głównej nawie prezbiterium widać figurę Matki Bożej Królowej Korony Polskiej, którą zamówił i sprowadził do Miejsca Piastowego ks. Markiewicz. Po prawej stronie, patrząc na ołtarz, znajduje się ołtarz z relikwiami bł. Bronisława. Wykonana w brązie nastawa ołtarza przedstawia wielkiego Wychowawcę razem z grupą michalitek, michalitów i wychowanków i jest dziełem znanego artysty z Krakowa profesora Wincentego Kućmy. Z jego ręki wyszła także rzeźba św. Michała Archanioła widniejąca na górze frontowej ściany sanktuarium oraz dwa pomniki na placu: zaraz przy wjeździe z głównej ulicy – pomnik Anioła Stróża Polski, a nieco wyżej po lewej stronie – pomnik bł. Bronisława Markiewicza z wychowankiem.

Wróćmy do sanktuarium. Po prawej stronie możemy zatrzymać się na chwilę osobistej modlitwy w kaplicy Matki Bożej Fatimskiej, gdzie znajduje się Jej cudowna figura ukoronowana przez metropolitę przemyskiego abpa Adama Szala koronami papieskimi 11 czerwca 2017 roku.

Lustrzanym odbiciem maryjnej kaplicy po drugiej stronie kościoła będzie kaplica ku czci św. Michała Archanioła, patrona sanktuarium. Jej budowa rozpoczęła się pod koniec 2017 roku, a poświęcenie planowane jest na rozpoczęcie jubileuszu 100-lecia zatwierdzenia Zgromadzenia, czyli 29 września 2020 roku. Zostanie tu umieszczona wyrzeźbiona w lipowym drewnie duża figura Księcia Aniołów, dzieło Józefa Łęckiego z Wrocanki. Piękną polichromię wykonały siostry karmelitanki z Tarnowa. Jest to kopia figury z Góry Gargano we Włoszech. Obecnie figura znajduje się w kaplicy adoracji Najświętszego Sakramentu.

Przy placu przed sanktuarium znajduje się Ołtarz Fatimski, powstały w latach 80-tych poprzedniego stulecia.

Zapraszamy do Miejsca Piastowego!