Michalici

Wspólnoty

 • Honorowa Straż Św. Michała Archanioła

  Honorowa Straż św. Michała Archanioła jest wspólnotą modlitewną związana tylko z sanktuarium św. Michała Archanioła w Miejscu Piastowym. Troszczy się o rozszerzanie jego kultu, podejmuje posługę apostolską przy Sanktuarium podczas czuwań modlitewnych, nabożeństw, liturgii świątecznych. Duchow...

 • Dziecięca Krucjata Niepokalanej

  Powstała w 2014 roku. Należą do niej dzieci w wieku od 5 do 10 lat, zarówno chłopcy jak i dziewczęta. Mają swój strój, proporzec na którym widnieje Patronka Maryja Niepokalana i Patron św. Michał Archanioł. Spotkania Krucjaty odbywają się każdego miesiąca podczas Spo...

 • Stowarzyszenie „Powściągliwość i Praca”

  Stowarzyszenie „Powściągliwość i Praca” im. Bł. Bronisława Markiewicza czuje się spadkobiercą i kontynuatorem idei i działalności swego Patrona. On to w 1898 roku założył świeckie Towarzystwo „Powściągliwość i Praca” i zaczął wydawać miesięcznik pod tym samym tytułem. Stowarz...

 • Wspólnota Żywego Różańca Żon za Mężów

  Wspólnota modlitewna „ Żywego różańca żon za mężów” przy Sanktuarium Św. Michała Archanioła i bł. Bronisława Markiewicza powstała z inicjatywy żon które modlą się za swoich mężów i za wszystkich mężów z danej grupy różańcowej. Tym sposo...