Michalici

Wspólnoty

  • Honorowa Straż Św. Michała Archanioła

    Honorowa Straż św. Michała Archanioła jest wspólnotą modlitewną związana tylko z sanktuarium św. Michała Archanioła w Miejscu Piastowym. Troszczy się o rozszerzanie jego kultu, podejmuje posługę apostolską przy Sanktuarium podczas czuwań modlitewnych, nabożeństw, liturgii świątecznych. Duchow...

  • Dziecięca Krucjata Niepokalanej

    Powstała w 2014 roku. Należą do niej dzieci w wieku od 5 do 10 lat, zarówno chłopcy jak i dziewczęta. Mają swój strój, proporzec na którym widnieje Patronka Maryja Niepokalana i Patron św. Michał Archanioł. Spotkania Krucjaty odbywają się każdego miesiąca podczas Spo...

  • Stowarzyszenie „Powściągliwość i Praca”

    Stowarzyszenie „Powściągliwość i Praca” im. Bł. Bronisława Markiewicza czuje się spadkobiercą i kontynuatorem idei i działalności swego Patrona. On to w 1898 roku założył świeckie Towarzystwo „Powściągliwość i Praca” i zaczął wydawać miesięcznik pod tym samym tytułem. Stowarz...