Michalici

Centrum Kultury i Dziedzictwa "Michael" w Miejscu Piastowym

17-02-2021

facebook twitter
Zakończyliśmy etap budowy i wyposażenia obiektu Centrum Kultury i Dziedzictwa "Michael"

W ramach realizacji projektu pn. „Uruchomienie centrów pracy z młodzieżą w Miejscu Piastowym i Skole – dziedzictwo kulturowe i historyczne regionu rzeszowskiego i lwowskiego jako podstawa wartości edukacyjnych Ojca Bronisława Markiewicza” Dom Macierzysty Zgromadzenia Św. Michała Archanioła zakończył etap budowy i wyposażenia obiektu Centrum Kultury i Dziedzictwa "Michael". Przypomnijmy, że projekt jest realizowany w Miejscu Piastowym i miejscowości Skole na Ukrainie przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Realizacja projektu ma na celu ochronę i promocję (po obu stronach granicy) dziedzictwa kulturowego i historycznego związanego z Błogosławionym ks. Bronisławem Markiewiczem poprzez organizację warsztatów dla młodzieży. Projekt ma zatem doprowadzić do stworzenia infrastruktury, która będzie służyć młodym ludziom (szczególnie z Podkarpacia, placówek michalickich i innych), którzy chcą się rozwijać poprzez pracę i kulturę.

Odbiór końcowy budowy obiektu w Miejscu Piastowym odbył się w dniu 31 grudnia 2020 roku. Centrum Kultury i Dziedzictwa „Michael” w Miejscu Piastowym jako centrum pracy z młodzieżą zapewniać będzie noclegi i wyżywienie, a także salę konferencyjne i salę widowiskową. Obiekt będzie także punktem informacyjnym o Sanktuarium w Miejscu Piastowym i związanych z nim obiektach oraz o Błogosławionym Ojcu Bronisławie Markiewiczu. Obiekt będzie służył młodzieży z Podkarpacia i michalickich ośrodków edukacyjno-wychowawczych. W ramach realizacji projektu i dalszej współpracy z partnerami na Ukrainie będzie to również miejsce na polsko-ukraińskie spotkania integracyjne, poświęcone historii i kulturze pogranicza. Obiekt dysponuje salą widowiskową (150 miejsc) wraz z zapleczem oraz salami konferencyjnymi i 22 dwuosobowymi pokojami gościnnymi. Obiekt jest w pełni dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Równolegle na Ukrainie w miejscowości Skole, nasz partner – Parafia Rzymskokatolicka pw. Siedmiu Boleści Matki Bożej w Skole, buduje w ramach projektu obiekt Centrum Kultury i Historii, który ma być miejscem spotkań młodzieży z kulturą i historią. Obiekt będzie miał funkcję noclegową oraz funkcję miejsca spotkań, konferencji i wydarzeń kulturalnych. Centrum przy Parafii w Skole posłuży ukraińskiej młodzieży w organizowaniu spotkań, warsztatów i szkoleń kształtujących ich osobowości, a także umiejętności wykonywania określonych prac lub ról zawodowych. Będzie to również miejsce polsko-ukraińskich spotkań integracyjnych ukierunkowanych na poznawanie historii i kultury obszarów pogranicza polsko-ukraińskiego.

Następne działania w projekcie to wspólne, polsko-ukraińskie, transgraniczne warsztaty dla młodzieży – warsztaty teatralne, fotograficzne i ikono-pisarskie, które będą realizowane w Miejscu Piastowym i Skole, w wybudowanych ramach projektu obiektach. Terminy ich realizacji uzależnione są od uwarunkowań związanych z epidemią COVID-19.

Zdjęcia przedstawiają budynek Centrum Kultury i Dziedzictwa „Michael” w Miejscu Piastowym, a trzy ostatnie trwające prace w Skole na Ukrainie.