Michalici

Centrum pracy z młodzieżą - otwarte !

13-07-2023

facebook twitter
W dniu 13 września 2021 r. w Miejscu Piastowym odbyło się otwarcie długo wyczekiwanej inwestycji Centrum Pracy z Młodzieżą „Michael”

W dniu 13 września 2021 r. w Miejscu Piastowym odbyło się otwarcie długo wyczekiwanej inwestycji Centrum Pracy z Młodzieżą „Michael”, w którym znalazły się pomieszczenia do pracy artystycznej, edukacyjnej i duszpasterskiej z młodymi ludźmi, a także baza noclegowa. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. w Sanktuarium św. Michała Archanioła i bł. Bronisława Markiewicza. Liturgii przewodniczył ks. abp Mieczysław Mokrzycki – metropolita lwowski. Słowa homilii wygłosił przełożony generalny Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła ks. Dariusz Wilk CSMA. Oprawa muzyczno – liturgiczna przygotowana została przez młodzież Michalickiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Miejscu Piastowym. Po symbolicznym przecięciu wstęgi oraz poświęceniu obiektu, w nowej sali widowiskowej odbyła się dalsza część konferencji.

Obiekt składa się z nowoczesnej i wielofunkcyjnej sali przeznaczonej na konferencje, rekolekcje i spotkania grup specjalistycznych. Wyposażony jest również w salę kinowo teatralną na 150 osób, która umożliwia zastosowanie najwyższej jakości technologii audiowizualnych i multimedialnych. Zaplecze do tej części obiektu stanowią profesjonalne garderoby oraz mniejsza sala przeznaczona do minikonferencji, prób i spotkań tematycznych. Powierzchnia nowego budynku to ponad 2,2 tys. metrów kwadratowych. Obiekt dysponuje dobrze urządzoną przestronną jadalnią wraz z wysokiej klasy zapleczem gastronomicznym, a także 22 pokojami gościnnymi. Grupy rekolekcyjne mają do dyspozycji kaplicę w domu zakonnym przy NSD.
Otwarcie obiektu połączone było z podsumowaniem projektu Polska – Białoruś – Ukraina, którego realizacja umożliwiła opracowanie koncepcji strukturalnej i finansowej Centrum. Partnerem projektu po stronie ukraińskiej jest parafia rzymskokatolicka pw. Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny w mieście Skole, która równolegle realizując projekt buduje Centrum Kultury i Historii. Ks. Mateusz Grochla, proboszcz parafii opisując miejsce działalności partnerskiej powiedział, że miasteczko położone jest w obwodzie lwowskim nad rzeką Opór u podnóża Karpat i liczy około 6 tys. mieszkańców, ale do parafii rzymskokatolickiej należy zaledwie około 30 osób. Pozostali mieszkańcy są wyznania grekokatolickiego, bądź prawosławnego.

W ramach projektu zorganizowano warsztaty teatralne, fotograficzne oraz ikonopisarskie dla młodzieży. Merytorycznej prezentacji i podsumowania projektu dokonał ks. Jerzy Sosiński CSMA – ekonom i radca generalny Zgromadzenia. Ks. Krzysztof Poświata CSMA – dyrektor Domu Macierzystego w Miejscu Piastowym mówiąc w swoim wystąpieniu o pedagogicznej metodzie pracy ks. Markiewicza z młodzieżą wskazał na autentyczność jako skuteczną drogę do serc i charakterów młodzieży. Prowadzący spotkanie ks. Leszek Przybylski – dyrektor MZSP w imieniu beneficjentów przywołał osoby, których zaangażowanie miało niebagatelne znaczenie dla realizacji projektu w fazie początkowej. Należą do nich marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl, wiceminister Adam Hamryszczak, dr Przemysław Przybylski samorządowiec woj. kujawsko – pomorskiego oraz ks. ekonom Jerzy Sosiński.        

Uczestnicy obejrzeli spektakl teatralny „Usłyszałeś szept” poświęcony osobie bł. ks. Bronisława Markiewicza w wykonaniu uczestników warsztatów teatralnych, zorganizowanych w ramach projektu. Autorem scenariusza i reżyserem jest aktor Sebastian Skoczeń, absolwent szkoły w Miejscu Piastowym oraz jego żona, wokalistka jazzowa, a jednocześnie śpiewaczka operowa Aleksandra Utracka–Skoczeń. Przedstawienie miało charakter półmusicalu i z lekkością, która przyciąga uwagę widza, w nowy sposób sportretowało postać Założyciela Michalitów.

Prezentacji muzycznej na nowej scenie dokonał zespół „Angel” działający przy Michalickim Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Miejscu Piastowym pod kierunkiem Pawła Gościńskiego.

Uczestnicząca w otwarciu Centrum Pracy z Młodzieżą wiceminister Funduszy i Polityki Regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, pogratulowała gospodarzom miejsca determinacji w tworzeniu profesjonalnych warunków do pracy z młodym człowiekiem, a zwracając się do młodzieży zaapelowała, by nigdy nie szli na skróty i cenili rozwijający ich trud w podejmowaniu nowych zadań.  Goszcząca na uroczystości minister należy do grona osób, które udzieliły wsparcia  w pierwszym etapie i realizacji projektu. Ks. Dariusz Wilk, przełożony generalny Zgromadzenia podsumowując, stwierdził, że „z marzeń opartych na Bogu i wierze powstało tak wspaniałe dzieło. Dzisiaj wybiegamy już myślą w dalszą przyszłość. Wierzymy, że w tym miejscu będą się działy niezwykłe rzeczy. W Sanktuarium św. Michała Archanioła ludzie będą odnajdywali sens i wartość swojego życia, będą odkrywać to, do czego zostali przez Boga powołani. Tutaj będą prowadzone działania w postaci dobrego chrześcijańskiego wychowania, wychowania patriotycznego, kształcenia dzieci i młodzieży. Temu też mają służyć kolejne obiekty, o których myślimy, jak choćby budowa nowej hali sportowej” – powiedział Ojciec Generał.

Metropolita Lwowski abp Mieczysław Mokrzycki wyraził podziękowanie wszystkim uczestnikom projektu wyrażając przekonanie, iż służy on rozwojowi współpracujących ze sobą regionów i ośrodków. Przekazał również dar w postaci wykonanego w ciekawej technice portretu Ojca Świętego Jana Pawła II.  

W otwarciu Centrum Pracy z Młodzieżą uczestniczyli ponadto ks. biskup senior Bronisław Biernacki z Odessy, wicewojewoda podkarpacki Jolanta Sawicka, przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jerzy Borcz, podkarpacki wicekurator oświaty Stanisław Fundakowski, dyrektor Centrum Projektów Europejskich Leszek Buller, wiceprezes Grupy Lotos S.A. Jarosław Wróbel, dr Przemysław Przybylski, sędzia Trybunału Konstytucyjnego Stanisław Piotrowicz, wicestarosta krośnieński Andrzej Guzik, a także wójt gminy Miejsce Piastowe Dorota Chilik oraz szefowie służb mundurowych: policji, straży pożarnej, wojska.

Konferencji towarzyszyła wystawa ikon wykonanych przez uczestników warsztatów pisania ikon pn. „Ikona Maryjna w Karpatach” oraz wystawa fotografii wykonanych przez uczestników warsztatów fotograficznych.

Koordynatorem projektu „Uruchomienie centrów pracy z młodzieżą w Miejscu Piastowym i Skole - dziedzictwo kulturowe i historyczne regionu rzeszowskiego i lwowskiego jako podstawa wartości edukacyjnych Ojca Bronisława Markiewicza” dofinansowanego ze środków UE w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020 jest Paweł Mentelski.

Uruchomiony budynek stanowi kolejny element kampusu szkolno – klasztornego w Miejscu Piastowym. Uruchamiany obiekt wzbogaca infrastrukturę w kolebce Zgromadzania potrzebną do podniesienia jakości pracy i mocniejszych akcentów w obszarze duszpasterskim, wychowawczym i edukacyjnym. Nade wszystko jednak, jak wyraził to w słowach homilii Przełożony Generalny  jest „przystanią u Ojca” czyli  miejscem, które stwarza warunki d życia, pociąga do częstych odwiedzin, stwarza poczucie bezpieczeństwa i umożliwia zrealizowanie swoich życiowych potrzeb.   

Fot. Tomasz Jefimow/Krosno112.pl

O wydarzeniu w TVP Rzeszów...