Michalici

Certyfikat świętości

30-06-2020

facebook twitter
Uroczyste wprowadzenie relikwii bł. Bronisława Markiewicza do parafii w Przemyślu-Kazanowie

W niedzielę, 21 czerwca br., Przemyśl uczcił 15. rocznicę beatyfikacji bł. Bronisława Markiewicza wprowadzeniem relikwii do parafii Świętych Benedykta, Cyryla i Metodego na osiedlu Kazanów. W kościele posługują księża diecezjalni, a inspiratorem wydarzenia był obecny proboszcz tutejszej parafii, ks. prałat Jan Mazurek, wielki sympatyk michalickiego charyzmatu. Oprócz relikwii, w świątyni umieszczono obraz błogosławionego Bronisława, który po uroczystości będzie patronował salce spotkań młodzieżowych.

Parafia na Kazanowie jest czwartym z kolei kościołem w Przemyślu, gdzie nasz Błogosławiony Ojciec Założyciel przybywa w widzialnym znaku relikwii. Wraca do swoich z „certyfikatem świętości”, by zachęcać rodaków do kroczenia drogą wierności Bogu i przekazywać nam orędzie, że świętość możliwa jest dla każdego.

Uroczyste procesjonalne wprowadzenie relikwii, w bogatej asyście, dokonało się podczas Mszy św. o godz. 10.00. Relikwiarz niosły siostry michalitki pracujące na terenie tutejszej parafii w Domu Matki i Dziecka: s. Hiacynta, s. Marcela i s. Wiesława. Przełożony domu i kustosz relikwii bł. Bronisława Markiewicza w sanktuarium w Miejscu Piastowym, ks. Krzysztof Poświata, ukazywał w homilii na każdej Eucharystii sylwetkę i posłannictwo ks. Markiewicza. Porównał naszego Ojca do czystego, życiodajnego źródła, podkreślając trzy ślady: pierwszy – ślad religijnego wychowania w rodzinie, utraty wiary pod wpływem nurtów ateistycznych, żarliwej modlitwy o doświadczenie Boga oraz odpowiedzi Stwórcy w darze pokoju i pewności Jego istnienia. Drugi ślad to spotkanie z Aniołem Stróżem Polski, które wpłynęło na całokształt życia młodego Bronisława i wreszcie trzeci ślad – to wytężona praca kapłana, społecznika, wychowawcy i twórcy nowych Zgromadzeń. Parafianie chętnie uczyli się i śpiewali pieśni o ks. Markiewiczu, a także zaopatrywali się w materiały o naszym Ojcu, ciesząc się zwłaszcza pamiątkowym obrazkiem z wizerunkiem Błogosławionego.

Ufamy, że bł. Bronisław hojnie zlewa łaski z nieba na miasto swojej młodości i wstawia się szczególnie za dziećmi i młodzieżą.

Siostra Hiacynta Popiel, michalitka