Michalici

Dary dla ducha i ciała

17-12-2019

facebook twitter
Comiesięczne spotkanie duszpasterstwa trzeźwościowego, które odbyło się w minioną sobotę, 14 grudnia, połączone było z odwiedzinami długo oczekiwanego gościa – św. Mikołaja. Przyniósł on prezenty grupie 80 dzieci...

Comiesięczne spotkania duszpasterstwa trzeźwościowego na „Górce” w Miejscu Piastowym, gromadzą osoby mające wiele problemów nie tylko z alkoholem, ale także z uzależnieniem od hazardu, dopalaczy, gier komputerowych, narkotyków, pornografii. Pojawiają się również problemy związane z kryzysem właściwych relacji w małżeństwie i w wychowaniu dzieci. Ostatnie spotkanie, które odbyło się 14 grudnia br. i trwało od godziny 16.00 do 21.30, było związane z „mikołajowymi” podarunkami.

Dzieci należące do Dziecięcej Krucjaty Niepokalanej oraz dzieci z rodzin, które na spotkania trzeźwościowe przybywają rzadko, mogły przeżyć radość  spotkania z hojnym św. Mikołajem, w którego charyzmat wspaniale wszedł ks. Jerzy Góralewicz, wikariusz tutejszej parafii. Dzieci było około 80. Wcześniej miały spotkania formacyjne: młodsze dzieci  z s. Dorotą, zaś starsze – z s. Józefiną i panią Anną Puchalską, opiekunkami DKN.

Wyjątkowo w spotkanie starszej grupy włączył się tym razem ks. Zbigniew Baran, który towarzyszył czwórce dzieci przy zawierzeniu ich życia Matce Bożej. Mikołajowe podarunki zostały przedłużone o kolejne 60 paczek dla dzieci z rodzin potrzebujących pomocy. Te „paczuszki” powędrowały razem z tzw. paczkami trzeźwościowymi, których w tym roku było około 130.

O zawartość paczek, tak dla dzieci jak i dla starszych, zatroszczyły się trzy krośnieńskie i jeden rymanowski rejony Oazy Rodzin. Całość przedsięwzięcia była koordynowana przez Jolantę i Krzysztofa Bęben, przy udziale Stowarzyszenia Powściągliwość i Praca.

Wyjątkowy charakter formacyjny miało spotkanie z dorosłymi. Siostra Mariola podjęła temat konfliktów w rodzinach, wynikających z problemów alkoholowych lub innych uzależnień. Ks. Jan Seremak mówił o iluzjach, w które wpada człowiek, pozbawiając się integralnego rozwoju. W oparciu o przedstawione treści, pojawiły się niezwykłe świadectwa osób, które w wielkim zaufaniu do zebranej wspólnoty, podzieliły się swoimi osobistymi trudnościami, pięknymi owocami powstawania z upadków, ale również doświadczeniem cierpienia. W świadectwach oraz w krótkich wypowiedziach kolejny raz wybrzmiała ogromna potrzeba wspólnoty, w której człowiek może wypowiedzieć swoje bóle i radości, licząc na przyjazne towarzyszenie oraz modlitewne wsparcie.

Po tak intensywnej refleksji wszyscy udali się do sanktuarium na Mszę św. o godz. 19.00, podczas której cztery osoby złożyły deklaracje Krucjaty Wyzwolenia Człowieka. Były one gorliwym adwentowym wołaniem o pomoc Bożą, o przyjście Jezusa Miłosiernego z oczekiwaną łaską nawrócenia i umocnieniem na drodze wierności Prawu Bożemu.

tekst: Jan Seremak CSMA
zdjęcia: Robert Puchalski