Michalici

Droga Krzyżowa w Bliznem

10-06-2022

facebook twitter
W uroczystość Zesłania Ducha Świętego Apostolstwo Trzeźwości podjęło modlitwę przy stacjach Drogi Krzyżowej w Bliznem.

W uroczystość Zesłania Ducha Świętego, 5 czerwca, w Bliznem, Apostolstwo Trzeźwości podjęło modlitwę przy stacjach Drogi Krzyżowej, prosząc o potrzebne łaski dla osób dotkniętych uzależnieniem alkoholowym, o pomoc Bożą dla ich rodzin oraz o trzeźwość dla naszej Ojczyzny.

Wejście na górę św. Michała Archanioła, na którą prowadzą stacje Drogi Krzyżowej, przy dużym upale, dało wspaniałą okazję do złożenia ofiary miłosierdzia względem tych, którzy - jak często podkreślały świadectwa i refleksje ks. Jana Seremaka, prowadzącego tę modlitwę - podejmują decyzję abstynencji, ale nie podejmują trudu otrzeźwienia. Koncentracja na własnej  abstynencji, bez rozwoju duchowego i przezwyciężania trudności w relacjach z innymi, zawsze prowadzi do zmarnowania już otrzymanej łaski. Na szczycie góry św. Michała Archanioła, Msza święta była ukoronowaniem tej intensywnej modlitwy o dar trzeźwości. W kazaniu ks. Jan podkreślał pouczenie św. Pawła, który w Liście do Rzymian zaznaczył, że jesteśmy "dłużnikami" darów Ducha Świętego, które otrzymaliśmy w czasie Chrztu świętego i Bierzmowania.

Po Mszy św. zaistniała naprawdę rodzinna atmosfera podczas agapy, pełna radości ewangelicznej. Modlitwa podczas Drogi Krzyżowej, Msza św. oraz agapa były urzeczywistnieniem "nadprzyrodzonej grupy wsparcia", mającej idealny wzór we wspólnocie trwającej w Wieczerniku na modlitwie, razem z Maryją, Oblubienicą Ducha Świętego.

xjs