Michalici

FOLDER – zapytanie ofertowe

22-07-2021

facebook twitter
Ogłoszenie o zamówieniu na usługę wydania folderu związanego z rolą dziedzictwa kulturowego i historycznego w kształtowaniu młodego pokolenia...

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

Zapytanie ofertowe – ogłoszenie o zamówieniu na usługę wydania folderu związanego z rolą dziedzictwa kulturowego i historycznego w kształtowaniu młodego pokolenia na podstawie doświadczeń księdza Markiewicza i prezentującego najciekawsze momenty projektu pn.: „Uruchomienie centrów pracy z młodzieżą w Miejscu Piastowym i Skole – dziedzictwo kulturowe i historyczne regionu rzeszowskiego i lwowskiego, jako podstawa wartości edukacyjnych Ojca Bronisława Markiewicza” dofinansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

Data ogłoszenia: 22.07.2021 roku

Przedmiotem zamówienia jest wydanie folderu związanego z rolą dziedzictwa kulturowego i historycznego w kształtowaniu młodego pokolenia na podstawie doświadczeń księdza Markiewicza i prezentującego najciekawsze momenty projektu pn.: „Uruchomienie centrów pracy z młodzieżą w Miejscu Piastowym i Skole – dziedzictwo kulturowe i historyczne regionu rzeszowskiego i lwowskiego, jako podstawa wartości edukacyjnych Ojca Bronisława Markiewicza” dofinansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Zamówienie obejmuje wykonanie projektu graficznego, wykonanie fotografii, przygotowanie tekstu w języku polskim, tłumaczenie na język ukraiński i angielski oraz druk w oparciu o zaakceptowaną przez Zamawiającego koncepcję.

Zawartość:

 • Ogólne informacje o projekcie i jego wynikach.
 • Wprowadzenie - rola dziedzictwa kulturowego i historycznego w kształtowaniu młodego pokolenia na podstawie doświadczenia ks. B. Markiewicz.
 • Informacja o pracy grupy teatralnej powstałej po warsztatach teatralnych wraz ze zdjęciami z warsztatów (termin warsztatów 16-20 sierpnia 2021r.)
 • Relacja z warsztatów pisania ikon ze zdjęciami wybranych prac (zdjęcia dostarczy Zamawiający).
 • Relacja z warsztatów fotograficznych ze zdjęciami wybranych prac (termin warsztatów 2-8 sierpnia 2021).
 • Folder będzie składał się z 6 stron w formacie B5.
 • Papier: kreda, gramatura 170g, szycie na dwie zszywki.
 • Nakład 5000 egzemplarzy.
 • Folder powinien być wydany w wersji trójjęzycznej (polska, angielska i ukraińska).

Folder powinien być również dostępny w formie elektronicznej na stronach internetowych obu partnerów projektu.

Cele wydania folderu to promocja:

 • roli dziedzictwa kulturowego i historycznego w kształtowaniu młodego pokolenia w oparciu o doświadczenia ks. B. Markiewicza.
 • nowej oferty stworzonej dzięki realizacji projektu w Miejscu Piastowym i Skole.

Autorskie prawa majątkowe wraz z prawami zależnymi do wszystkich tekstów, zdjęć i elementów graficznych (rysunków i innej grafiki) zamieszczonych w folderze przechodzą na Zamawiającego.

Załączniki:
Forlumarz oferty POBIERZ
Klauzula antykorupcyjna POBIERZ
Wzór umowy – POBIERZ
Załącznik nr 1 POBIERZ
Załącznik nr 2 POBIERZ
Załącznik nr 3 POBIERZ
Załącznik nr 4 POBIERZ
Załącznik nr 5 POBIERZ
Zapytanie ofertowe POBIERZ
Informacja o wyborze wykonawcy POBIERZ