Michalici

Informacja o zmianie do zapytania ofertowego

06-03-2020

facebook twitter
Informacja o zmianie do zapytania ofertowego – ogłoszenia o zamówieniu na opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w ramach projektu pn.: „Termomodernizacja budynków...

Informacja o zmianie do zapytania ofertowego – ogłoszenia o zamówieniu na opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w ramach projektu pn.: „Termomodernizacja budynków kościoła i Niższego Seminarium Duchownego przy Domu Macierzystym Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła w Miejscu Piastowym”.

Informujemy, że zmianie ulega zapis w Programie Funkcjonalno–Użytkowym w Rozdziale 3.2. Opis Przedmiotu Zamówienia – Część 2 pkt. 2 str. 17.

Pierwotne brzmienie:
2. Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej w Niższym Seminarium Duchownym. Do wymiany jest 5 sztuk drzwi zewnętrznych o łącznej powierzchni 14,63 m2. Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki wynosi 1,3 W/m2*K. Wymagany typ stolarki – stolarka szczelna (0,5 < a < 1). Zamawiający dopuszcza wykonanie drzwi zewnętrznych z PCV.

Po zmianie:
2. Wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej w Niższym Seminarium Duchownym. Do wymiany jest 5 sztuk drzwi zewnętrznych o łącznej powierzchni 14,63 m2. Wymagany współczynnik U dla nowej stolarki wynosi 1,3 W/m2*K. Wymagany typ stolarki – stolarka szczelna (0,5 < a < 1). Zamawiający nie dopuszcza wykonania drzwi zewnętrznych z PCV. Zamawiający wymaga wykonania drzwi zewnętrznych z aluminium z opisanymi wyżej wskaźnikami.

W związku z powyższym wydłuża się termin na składanie ofert do 16 marca 2020 roku do godziny 12.00. Otwarcie ofert nastąpi 16 marca 2020 roku o godzinie 12.30.