Michalici

Inną drogą – pielgrzymka o trzeźwość dotarła do Miejsca Piastowego

16-07-2020

facebook twitter
W 178. rocznicę urodzin bł. Bronisława Markiewicza, wczesnym popołudniem 13 lipca, 36. Piesza Pielgrzymka Młodzieży o Trzeźwość Narodu dotarła do Miejsca Piastowego.

Hasło pielgrzymki: Inną drogą, chyba najlepiej oddaje charakter tegorocznego pielgrzymowania. Bez transparentu, ale z krzyżem. Nie kilkadziesiąt osób, a kilka albo kilkanaście. Bez tub, ale z codzienną Eucharystią i duchową strawą. Tylko kilometry te same i ta sama intencja – by nasza Ojczyzna była wolna, piękna i szlachetna godnością swych dzieci.

Przez cały czas szło kilka osób. Codziennie dołączały nowe – na jeden odcinek albo cały dzień. Do Miejsca Piastowego weszło ponad 50 osób, nawiedzając najpierw kościół parafialny, a następnie klasztor sióstr michalitek. Zwieńczeniem pielgrzymki była uroczysta Eucharystia, celebrowana o godz. 16.00 w sanktuarium „na Górce” przez Ojca Generała ks. Dariusza Wilka i dziewięciu kapłanów. Po błogosławieństwie relikwiami ks. Bronisława Markiewicza i adoracji krzyża pielgrzymkowego ostatnim akcentem świętowania była agapa na placu przed sanktuarium.

Młodzi pątnicy zostawili w Miejscu Piastowym rozśpiewany entuzjazm, świeżość wiary, nadzieję na to, co lepsze, a zabrali – jak ufamy – pragnienie bł. Bronisława, by byli świętymi, bo niczego bardziej naszej Ojczyźnie nie trzeba.