Michalici

Jan Paweł II w Miejscu Piastowym

15-05-2020

facebook twitter
Święty Jan Paweł II odwiedził dwa razy Miejsce Piastowe: 10 września 1972 i niemal dwadzieścia pięć lat później, 10 czerwca 1997 roku.

Zbliża się setna rocznica urodzin największego z roku Słowian – św. Jana Pawła II. Pojawia się wiele publikacji i wspomnień. Postanowiliśmy także my wrócić do tych chwil, kiedy stopy Świętego Papieża dotknęły ziemi Miejsca Piastowego. Dokonało się to dwa razy.

10 września 1972. Kardynał Karol Wojtyła przybył jako metropolita krakowski, by przewodniczyć Mszy świętej o godz. 10.30 dla uczczenia 50-lecia kościelnego zatwierdzenia Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła. Homilię podczas Eucharystii wygłosił Prymas Tysiąclecia Kardynał Stefan Wyszyński. Dostojnych Gości oraz wszystkich przybyłych na uroczystości powitali m.in. pasterz archidiecezji przemyskiej abp Ignacy Tokarczuk oraz przełożony generalny michalitów ks. Władysław Moroz. Jak zapisał kronikarz: W tym wydarzeniu wzięło udział blisko 500 kapłanów i sióstr zakonnych oraz do 10 000 wiernych z bliższej i dalszej okolicy

10 czerwca 1997. Minęło niemal 25 lat. Papież Jan Paweł II odbywał wtedy VI podróż apostolską do Ojczyzny. W ostatnim dniu, jadąc z Dukli do Krosna, by celebrować Mszę świętą i dokonać aktu kanonizacji Jana z Dukli, Namiestnik Chrystusowy zatrzymał się na kilkadziesiąt minut przed świątynią "Na Górce". Przywitany przez przełożonych generalnych michalickich Zgromadzeń: ojca Kazimierza Tomaszewskiego i matkę Remigiuszę Dziewit, przyjął 50 białych i żółtych róż wręczonych przez wychowanki sióstr michalitek, poświęcił Figurę św. Michała Archanioła i udzielił zebranym apostolskiego błogosławieństwa.