Michalici

Kontemplujcie Oblubieńca w Eucharystii

05-02-2020

facebook twitter
W archidiecezji przemyskiej celebracja Dnia Życia Konsekrowanego odbyła się w dawnym opactwie pobenedyktyńskim w Jarosławiu. Homilię podczas Mszy św. odprawianej przez abpa Adama Szala, wygłosił ks. Jan Seremak CSMA.

Życie konsekrowane podejmowane przez głęboko wierzących chrześcijan, w charyzmacie pozostawionym przez świątobliwych Założycieli, jest wielkim darem Ducha Świętego dla wspólnoty Kościoła, a szczególnie dla tej cząstki Kościoła, którą określają adresaci danego charyzmatu. Ta prawda o życiu konsekrowanym wybrzmiewa w sposób szczególny od dwudziestu czterech lat, gdy św. Jan Paweł II, w Święto Ofiarowania Pańskiego (2 lutego) ustanowił Dzień Życia Konsekrowanego.

W archidiecezji przemyskiej tegoroczna centralna celebracja Dnia Życia Konsekrowanego odbyła się w Ośrodku Kultury i Formacji Chrześcijańskiej (dawne opactwo benedyktyńskie) w Jarosławiu. W niedzielę, 2 lutego 2020 r. o godz. 15.00 w kościele rektoralnym przy Opactwie Jarosławskim została odprawiona Msza Święta pod przewodnictwem abpa Adama Szala, metropolity przemyskiego.

Na prośbę wikariusza biskupiego ds. zakonnych ks. Józefa Treli, homilię podczas Mszy św. wygłosił ks. dr Jan Seremak CSMA, który dla tej archidiecezji jest Delegatem Konferencji Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich. Kaznodzieja, odwołując się do przykładu życia małżeńskiego, wskazał jak ważne na drodze życia zakonnego jest zasłuchanie w głos Oblubieńca, bliskość drugiej osoby i tworzenie wspólnoty. Następnie ks. Jan, sięgając do tekstów pozostawionych przez św. Faustynę i św. Benedyktę od Krzyża (Edytę Stein) przedstawił istotne elementy, które kształtują styl życia konsekrowanego. Przydatność życia konsekrowanego w obliczu współczesnego świata okazuje się najbardziej wymownym znakiem oddania się prawdziwej i oblubieńczej miłości. Bogactwo charyzmatów wspólnot zakonnych – uświadamiał – tworzy ogromną wspólnotę szczęśliwych którzy, jak Symeon i Anna dostrzegli Zbawiciela. Spotykajcie Go moi drodzy i kontemplujcie, zwłaszcza w Eucharystii sprawowanej każdego dnia i czczonej jako źródło i szczyt życia i działalności apostolskiej! – wzywał kaznodzieja, ukazując znaczenie tematu roku liturgicznego przeżywanego w Kościele w Polsce.

 

 

Po homilii zgromadzeni na modlitwie odnowili swoje śluby zakonne, a na zakończenie liturgii słowo do osób konsekrowanych skierował metropolita przemyski abp Adam Szal. Na prośbę michalitów z Miejsca Piastowego, podjął on także decyzję, aby w następnym roku 2021 Dzień Życia Konsekrowanego był przeżywany w Sanktuarium św. Michała Archanioła i bł. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym. Wybór ten podyktowany został jubileuszem 100-lecia zatwierdzenia michalickiego Zgromadzenia.

Tekst: Jan Seremak CSMA
Zdjęcia: Siostry Michalitki