Michalici

Kuźnia Księdza Markiewicza

23-02-2023

facebook twitter
Tytuł filmu zrodził się podczas rozmowy z ks. Krzysztofem Poświatą CSMA, przełożonym wówczas Domu Macierzystego w Miejscu Piastowym, który określił Centrum Pracy z Młodzieżą jako dom, kuźnię do „wykuwania” talentów.

Film został zrealizowany i sfinansowany w ramach realizacji projektu pn. „Uruchomienie centrów pracy z młodzieżą w Miejscu Piastowym i Skole – dziedzictwo kulturowe i historyczne regionu rzeszowskiego i lwowskiego, jako podstawa wartości edukacyjnych Ojca Bronisława Markiewicza” dofinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA - BIAŁORUŚ - UKRAINA 2014–2020.

Realizacja projektu ma na celu ochronę i promocję (po obu stronach granicy) dziedzictwa kulturowego i historycznego związanego z błogosławionym ks. Bronisławem Markiewiczem poprzez organizację warsztatów dla młodzieży. Projekt ma zatem doprowadzić do stworzenia infrastruktury, która będzie służyć młodym ludziom, szczególnie z Podkarpacia, placówek michalickich i innych, którzy chcą się rozwijać poprzez pracę i kulturę.

Reżyserem filmu jest Łukasz Grudysz, podróżnik, kulturoznawca, polski artysta fotograf, członek Fotoklubu Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie.