Michalici

Markiewiczowska pobożność eucharystyczna.

17-03-2022

facebook twitter
Już po raz siedemnasty, w dniach 11-13 marca br., zorganizowano przy naszym Sanktuarium rekolekcje trzeźwościowe, w których uczestniczyło ok. 120 osób.

Podczas spotkań Apostolstwa trzeźwości oraz Stowarzyszenia Powściągliwości i Pracy, częstym modlitewnym wezwaniem jest odwołanie się do błogosławionego Ks. Br. Markiewicza. On jako Apostoł trzeźwości patronuje wszelkim wysiłkom apostolskim podejmowanym przy Sanktuarium w Miejscu Piastowym na rzecz osób uzależnionych i współuzależnionych.

Siedemnasty raz – w dniach od 11 do 13 marca 2022 r. – podjęto organizowanie rekolekcji trzeźwościowych dla ok. 120 osób. Ponieważ bł. Bronisław szczególnie patronuje w tym roku refleksjom nad tajemnicą Najświętszego Sakramentu, jego przesłanie było fundamentem programu rekolekcyjnego. Problem ofiary, daru z siebie oraz miłosnej obecności omówione były w konferencjach ks. Jana Seremaka, Siostry Hiacynty Popiel, michalitki oraz ks. Grzegorza Kosakowskiego. Dla dzieci i młodzieży program realizowały Siostry Michalitki: s. Anna, s. Magda, s. Iwona oraz siostry nowicjuszki. Stroną muzyczną zajmował się zespół Gloria.

Kolejny raz Gmina Miejsce Piastowe wsparła finansowo obecne rekolekcje. Również wsparcie ze strony Gmin: Wojaszówki i Krościenka okazało się konieczne przy obecnym wzroście cen. Zaangażowanie Stowarzyszenia Powściągliwości i Pracy i odczuwana wyraźnie, jak podkreślali uczestnicy rekolekcji, opieka Patrona trzeźwości, bł. Bronisława zaowocowała pięknymi postanowieniami.

Następne spotkanie APOSTOLSTWA TRZEŹWOŚCI – W RAMACH MIESIĘCZNYCH SPOTKAŃ – 23 KWIETNIA.

ks. Jan Seremak CSMA