Michalici

Matka wielu dzieci

03-01-2022

facebook twitter
W pierwszą niedzielę nowego roku, podczas Mszy świętej o godz. 11. modliliśmy się o beatyfiakcję Matki Anny Kaworek.

Pierwsza niedziela nowego roku, 2 stycznia 2022 – dokładnie 85 lat temu odbył się pogrzeb „cichej bohaterki” matki Anny Kaworek, współzałożycielki sióstr michalitek, która 18 lat wiernie trwała przy boku heroicznego kapłana bł. Bronisława Markiewicza, a później przez następne 24 lata dźwigała z ufnością, nigdy się nie poddając, troskę o nowo powstałe zgromadzenie.

Podczas Mszy świętej o godz. 11.00 modliliśmy się w naszym sanktuarium o jej beatyfikację i łaski uzdrowień dla tych, którzy uciekają się do jej wstawiennictwa. Do świątyni przybyło kilkadziesiąt sióstr, dziewczęca schola z miejsteckiej parafii pod kierunkiem s. Marioli i wielu wiernych. Liturgii eucharystycznej przewodniczył ks. Piotr Prokopowicz CSMA, który wygłosił także homilię przybliżając bardzo sugestywnie postać wielkiej wychowawczyni Anny. W gronie celebransów obecny był ekonom generalny michalitów ks. Jerzy Sosiński.

Po Mszy świętej siostry zaprosiły obecne na Mszy świętej dzieci, by wspólnie Małemu Jezusowi zaśpiewać przy szopce betlejemskiej kilka kolęd.

Warto dodać, że ten nowy 2022 rok siostry michalitki przeżywają jako ROK MATKI ANNY KAWOREK, w związku ze 150. rocznicą jej urodzin, która wypada 18 czerwca. Jubileuszowe świętowanie będzie obchodzone podczas lipcowego czuwania fatimskiego pod przewodnictwem przemyskiego metropolity abpa Adama Szala. Siostry zachęcają wszystkich wiernych do modlitwy przez wstawiennictwo Matki Anny przy jej sarkofagu w krypcie Domu Generalnego. Jest ona szczególną orędowniczką dla bezdzietnych małżeństw.