Michalici

Mikołajkowe spotkanie Apostolstwa Trzeźwości

17-12-2021

facebook twitter
Tradycyjnie, w drugą sobotę miesiąca, odbyło się spotkanie Apostolstwa Trzeźwości, tym razem połączone z odwiedzinami św. Mikołaja.

Grudniowe spotkanie (11 grudnia) osób dotkniętych problemem uzależnienia od alkoholu i innych używek, było kontynuowaniem tematu spotkania listopadowego, skoncentrowanego na przeżytych rekolekcjach październikowych oraz wynikającej z tych rekolekcji konieczności zajęcia się na spotkaniach miesięcznych problemami współuzależnionych.

Spojrzenie na problemy współuzależnionych daje możliwość głębokiej refleksji dla uzależnionych, którzy są przyczyną choroby alkoholowej rozprzestrzeniającej się na wszystkich członków rodziny lub też na bliskie osoby. Świadectwa i refleksje na obydwu spotkaniach wyraźnie pokazały, że zatrzymanie się na drodze terapii, uruchamia proces cofania się. Świadectwem tego są osoby, które trwają w abstynencji, ale nie podejmują dalszej pracy nad sobą, domagając się aprobaty, a nawet uznania od otoczenia za trwanie w abstynencji. Kolejny raz podkreślono moc modlitwy.

Spotkanie rozpoczęło się o godz.16.00 w sali pod kościołem. O godz. 17.00 została odprawiona Msza święta, podczas której w homilii ks. Jana, prorok Eliasz ukazujący Matkę Bożą, jeszcze mocniej uwydatnił potęgę modlitwy – nowenny pompejańskiej.

Spotkanie mikołajkowe po Mszy św. było okazją do radosnego przywitania wśród dzieci siostry Anny – michalitki, która podjęła się prowadzenia spotkań z nimi w miejsce siostry Józefiny. Radość prawie 40-osobowej grupy dzieci ze spotkania ze św. Mikołajem oraz „pogawędki” przy ciastku, kawie i herbacie, dały okazję do upustu wdzięczności wobec Boga i bliźnich za dar wspólnoty. Następne spotkanie tradycyjnie odbędzie się w drugą sobotę miesiąca, czyli 8 stycznia.

ks. Jan Seremak CSMA