Michalici

Nasza ojczyzna jest w niebie

07-07-2020

facebook twitter
od 29 czerwca do 4 lipca trwała w Miejscu Piastowym druga seria rekolekcji zakonnych.

W sobotę, 4 lipca, zakończyły się 6-dniowe rekolekcje zakonne, które prowadził ks. prof. Marek Chmielewski z katedry Teologii Duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Tematyka konferencji koncentrowała się wokół spraw ostatecznych i eschatologicznych: sądu, czyśćca, nieba, piekła, aniołów, obcowania świętych, dlatego tytuł rekolekcji brzmiał: Nasza ojczyzna jest w niebie (Flp 3, 20).

– To była prawdziwa głębia teologiczna połączona z bardzo praktycznym podejściem do życia – powiedział jeden z księży uczestniczących w ćwiczeniach. Inny dodał: – Zobaczyłem na nowo powagę i piękno kapłaństwa.

Spotkania, ze względu na trwający remont sanktuarium, odbywały się w dawnej sali teatralnej, która od połowy marca służy jako kaplica. W rekolekcjach wzięło udział blisko 50 kapłanów i braci zakonnych, w tym kilkunastu kapłanów diecezjalnych. W piątkowy wieczór michalici obecni w Miejscu Piastowym mieli okazję spotkać się z przełożonym generalnym ks. Dariuszem Wilkiem, który podzielił się bieżącymi, najważniejszymi wydarzeniami z życia Zgromadzenia i powiedział o zmianach personalnych, jakie dokonają się w tym roku.