Michalici

Oczekiwane spotkanie

18-06-2021

facebook twitter
W dniu wspomnienia Niepokalanego Serca Maryi, 12 czerwca, 32 osoby ze Stowarzyszenia Powściągliwość i Praca przeżywały w naszym sanktuarium dzień refleksji i modlitwy.

Po uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa, a w dniu wspomnienia Niepokalanego Serca Maryi, 12 czerwca, Stowarzyszenie Powściągliwość i Praca przeżywało dzień refleksji i modlitwy związanej z przebytym czasem pandemii i perspektywą dalszej działalności w Apostolstwie Trzeźwości. Na spotkanie przybyły 32 osoby.

Wybór tego dnia podyktowany był nadprzyrodzonym faktem istnienia Bożego Rodzicielstwa, które jest wielkim darem dla poranionej ludzkości. Wejście pomiędzy te dwa Serca – Serce Jezusa i Serce Niepokalanej wielokrotnie w refleksji i modlitwie miało już miejsce podczas spotkań trzeźwościowych.

O godz. 10.00 konferencja ks. Jana Seremaka na temat relacji we wspólnocie dotyczyła trzech poziomów wyrażania wzajemnych, ewangelicznych więzi: koleżeństwa, przyjaźni i miłości oblubieńczej. Miłość oblubieńcza jest najwyższym poziomem wspólnotowych relacji. Posiadają ją małżonkowie oraz siostry zakonne i księża związani z Chrystusem. Jeśli ten poziom miłości jest zdradzony, wspólnota bardzo cierpi na poziomie przyjaźni i koleżeństwa. Podkreślone również zostały różne formy przyjaźni, które nie są we wspólnocie zrozumiałe, jeśli do głosu dojdzie zazdrość.

W kaplicy Matki Bożej Fatimskiej o godz. 11.00 została odprawiona Msza święta, podczas której ks. Jan podkreślił konieczność wejścia w Boże Rodzicielstwo, aby problemy okresu pandemii i wynikające z tego zranienia nie zdławiły charyzmatycznego ducha Stowarzyszenia.

Po obiedzie – wspaniałym żurku przygotowanym przez Krystynę i Czesława Rymarzów oraz słodkim pieczywie z kawą – wprowadzenia do dyskusji i świadectw dokonało małżeństwo: Agata i Antoni Wojtoniowie. Wprowadzenie mające znamiona świadectwa dotyczyło trzech mechanizmów szczególnie istniejących wśród osób uzależnionych: mechanizmu iluzji i zaprzeczania, mechanizmu nałogowej regulacji emocji oraz mechanizmu podwójnej osobowości. Dyskusja i świadectwa pokazały bogactwo doświadczeń i dojrzałości wspólnoty, która jest w stanie z odpowiedzialnością, podchodząc z szacunkiem do istniejących w niej: koleżeństw, przyjaźni i miłości oblubieńczych – podjąć owocnie wymogi Apostolstwa Trzeźwości. Refleksja i modlitwa zostały zwieńczone Koronką do Miłosierdzia Bożego i krótką adoracją Najświętszego Sakramentu.

Zakończeniem spotkania było pieczenie kiełbasek na ognisku i smakowanie ciast przygotowanych przez uczestniczki Stowarzyszenia. Wdzięczność należy się szczególnie Bożenie i Zbigniewowi Pec, którzy zajęli się przygotowaniem spotkania od strony gospodarczej.

ks. Jan Seremak CSMA