Michalici

Odnowienie więzów – Niedziela Świętej Rodziny

29-12-2019

facebook twitter
W ubiegłym roku polscy biskupi podjęli decyzję, by Niedziela Świętej Rodziny była dniem modlitw o świętość małżeństw i rodzin.

Zachęcali do organizowania obrzędu odnowienia przyrzeczeń małżeńskich i zwracania w homiliach uwagi wiernych na wartość sakramentalnego małżeństwa. Zwyczaj odnawiania przyrzeczeń małżeńskich jest okazją do wzajemnego przebaczenia i odnowienia więzi ze współmałżonkiem.

W Niedzielę Świętej Rodziny kazania na wszystkich Mszach świętych w naszym sanktuarium głosił ks. Leszek Cioch CSMA. Zawsze kończyły się one wspomnianym wyżej obrzędem odnowienia przyrzeczeń małżeńskich. Jako kapłani, co roku na zakończenie rekolekcji zakonnych, odnawiamy swoje śluby. Przypominamy sobie, cośmy Panu Bogu ślubowali i jeszcze raz to powtarzamy. Odnowienie przyrzeczeń małżeńskich jest okazją do wzajemnego przebaczenia sobie wszelkich urazów i zranień oraz umocnienia więzów ze współmałżonkiem – mówił kaznodzieja. Na potwierdzenie tego zebrani trzy razy głośno odpowiedzieli: „Chcemy”.

To był bardzo wzruszający moment podczas liturgii. Życzymy wszystkim małżonkom, by wsparci łaską Boga zawsze trwali w wiernej miłości. Poniżej można odsłuchać całą dzisiejszą homilię.