Michalici

Palą Mnie płomienie Miłosierdzia

16-04-2020

facebook twitter
Przed nami Święto Bożego Miłosierdzia. Jakże niezwykły to dzień! Nasz Pan przez Siostrę Faustynę obiecał, że kto w tym dniu będzie w stanie łaski i przyjmie Komunię świętą, dostąpi odpuszczenia wszystkich kar i win.

Dokładnie od roku 2000, drugą Niedzielę Wielkanocną przeżywamy jako Święto Bożego Miłosierdzia, ustanowione przez św. Jana Pawła II. Możemy powiedzieć: Chrystus umarł i zmartwychwstał, abyśmy mogli z odwagą zanurzyć się w Jego miłosierdziu.

Do św. Faustyny Pan Jezus powiedział: „Pragnę, ażeby kapłani głosili to wielkie Miłosierdzie moje względem dusz grzesznych. Niech się nie lęka zbliżyć do mnie grzesznik. Palą Mnie płomienie Miłosierdzia, które chcę wylać na dusze ludzkie. O, jaki Mi ból sprawiają, kiedy ich przyjąć nie chcą” (Dz. 1074). 

Jak niezwykły jest ten dzień! Nasz Pan przez tę prostą, pokorną zakonnicę obiecał, że kto w tym dniu będzie w stanie łaski i przyjmie Komunię świętą, dostąpi odpuszczenia wszystkich kar i win. Tylko jeden dzień w życiu mieliśmy taki, że odpuszczono nam wszystkie kary i winy – dzień przyjęcia chrztu świętego. Tak więc łaska, jaką możemy otrzymać w Święto Bożego Miłosierdzia porównywalna jest tylko z łaską otrzymaną na Chrzcie świętym. Obietnica Pana jest pewna: otrzymają ten dar ci, którzy dobrze odprawili spowiedź, przyjmą w Niedzielę Miłosierdzia Komunię świętą i wypełnią warunki nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, czyli obudzą w sobie akt ufności, pragnienie pełnienia woli Bożej oraz spełnią przynajmniej jeden akt miłosierdzia wobec bliźnich z miłości do Pana Jezusa przez czyn, słowo lub modlitwę.

W tym dniu Msze święte w naszym sanktuarium [w dolnym kościele] o godz. 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 17.00 i 19.00 z aktem oddania się Bożemu Miłosierdziu. Od 15.00 do 16.00 – Godzina Święta. Spowiadamy podczas każdej Mszy świętej.