Michalici

Poszukując naszej tożsamości, zakonnego DNA…

27-10-2021

facebook twitter
W środę, 27 października, zakończyła się w Miejscu Piastowym 3-dniowa Konferencja Przełożonych i Proboszczów Zgromadzenia św. Michała Archanioła.

W środę, 27 października, zakończyła się w Miejscu Piastowym 3-dniowa Konferencja Przełożonych i Proboszczów Zgromadzenia św. Michała Archanioła, której towarzyszyło hasło „Poszukując naszej tożsamości, zakonnego DNA…”

Ponad 40 uczestników spotkania wysłuchało kilku komunikatów radców generalnych, dokonało podsumowania Roku Jubileuszowego i zatrzymało się nad przygotowaniami do XXII Kapituły Generalnej. W drugim dniu wykład nt. „Duszpasterska droga nadziei” wygłosił do zebranych ks. dr Waldemar Janiga, dyrektor Wydziału Nauki Katolickiej Przemyskiej Archidiecezji. Oprócz współbraci z Polski w Konferencji uczestniczyli: ks. Bogdan Świerczewski z Papui Nowej Gwinei, ks. Adam Gąsior z Ukrainy i ks. Jan Juszko z Białorusi.

Dwie wspólne celebry eucharystyczne sprawowane były o godz. 12.00 w sanktuarium „na Górce”. We wtorek liturgii przewodniczył misjonarz z PNG ks. Bogdan, który podzielił się także słowem Bożym. Natomiast na zakończenie spotkania Eucharystię celebrował i homilię wygłosił przełożony generalny ks. Dariusz Wilk.

Konferencja odbywała się w nowym budynku „Dom u ojca”.