Michalici

Potrzebujemy życia w wolności!

26-07-2022

facebook twitter
Po raz 18. w Miejscu Piastowym odbyła się Ogólnopolska Modlitwa o Trzeźwość Narodu.

Sanktuarium św. Michała Archanioła i bł. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym jest miejscem szczególnej pracy na rzecz apostolstwa trzeźwości i walki z uzależnieniami, w którym każdego roku gromadzą się ci, którym nie jest obojętna przyszłość Polski i trzeźwość Polaków.

Tegoroczna 18. Ogólnopolska Modlitwa o Trzeźwość Narodu odbyła się w poniedziałek, 25 lipca 2022 r. Spotkanie rozpoczęło się zawiązaniem wspólnoty przy ołtarzu polowym, po którym dzieci i młodzież zaprezentowali program słowno-muzyczny pt. „Dróżkami Służebnicy Bożej Matki Anny Kaworek”.

Centrum modlitewnego spotkania była Msza święta, celebrowana przy ołtarzu fatimskim o godz. 18.20. Liturgii przewodniczył metropolita przemyski abp Adam Szal, a obok niego stanęło prawie 50 kapłanów. Zaraz na początku Eucharystii ks. Arcybiskup przywołał postać apostoła trzeźwości bł. Bronisława Markiewicza oraz służebnicy Bożej matki Anny Kaworek, współzałożycielki i pierwszej przełożonej generalnej sióstr michalitek. – Prosimy Boga, aby te dwie postacie pomogły nam zmierzyć się z ważnym problemem, jakim jest brak trzeźwości, jakim jest także potrzeba życia w wolności od różnych zniewoleń.

Homilię, podobnie jak w poprzednich latach, wygłosił bp Tadeusz Bronakowski z Łomży, przewodniczący Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych. – Tegoroczne hasło apostolstwa trzeźwości osób uzależnionych uświadamia nam, że jesteśmy posłani w pokoju Chrystusa, aby budować trzeźwą i wolną Polskę. To nasza misja, to nasze powołanie, to nasza służba Chrystusowi, Kościołowi świętemu i naszej umiłowanej Ojczyźnie – mówił kaznodzieja. Zachęcił też licznie zgromadzonych wiernych, aby w sierpniu podjąć dobrowolną abstynencję, która będzie darem dla naszego narodu. – Pytamy dzisiaj: czy stać nas na ten konkretny dar, by bronić Ojczyzny przed niebezpieczeństwem zniewolenia wewnętrznego? Ma to być dobrowolny dar z motywów nadprzyrodzonych i patriotycznych.

Końcowe słowa homilii były wyraźnym życzeniem i wołaniem skierowanym do naszego sanktuarium: – Niech za wstawiennictwem bł. ks. Bronisława Markiewicza uzyskują duchową wolność wszyscy tutaj pielgrzymujący, niezależnie co jest przyczyną ich zniewolenia. Już tak wielu uzdrowionych wraca do tego świętego miejsca, aby dziękować za otrzymane łaski i dary. Niech to miejsce stanie się sanktuarium odzyskiwanej i odzyskanej wolności.

Niech modlitwa w tym miejscu będzie także umocnieniem dla wszystkich dobrowolnych abstynentów, członków różnych ruchów abstynenckich i trzeźwościowych, dla rodzin pielęgnujących cnotę trzeźwości, dla duchowieństwa. Niech tu, w Miejscu Piastowym, na modlitwie i poważnej refleksji wszyscy uczą się nowej, pięknej wyobraźni trzeźwości, która zmieni i uzdrowi chorą Ojczyznę.

W spotkaniu uczestniczyło ok. dwóch tysięcy wiernych, w tym spore grono dzieci i młodzieży. Obecni byli m.in. uczestnicy III stopnia oazowego z Przemyśla, którzy zadbali o piękno liturgii; zespół „Gloria” animujący muzycznie całe spotkanie; 80-osobowa grupa polskich i ukraińskich dzieci i młodzieży, którzy w tym samym dniu rozpoczęli w Miejscu Piastowym michalicki obóz językowy; grupy Podwórkowych Kółek Różańcowych i inne. Licznie reprezentowane były siostry zakonne – z różnych Zgromadzeń, choć oczywiście najwięcej było sióstr michalitek (kilkadziesiąt z nich odprawiało w tych dniach rekolekcje zakonne). Nad przygotowaniem i przebiegiem spotkania czuwał ks. Jan Seremak CSMA wraz ze Stowarzyszeniem "Powściągliwość i Praca".

Przed błogosławieństwem głos zabrał przełożony generalny michalitów ks. Dariusz Wilk, dziękując i zapraszając do częstego nawiedzania sanktuarium „na Górce”.

Ogólnopolska Modlitwa o Trzeźwość Narodu stała się też kolejną okazją do spotkania Rodziny Radia Maryja, które animował o. Benedykt Cisoń CSsR. Wydarzenie było transmitowane przez Telewizję TRWAM, Radio Maryja i Radio FARA.

Tekst: Krzysztof Poświata CSMA
Zdjęcia: Wojciech Kaczkowski