Michalici

Projekt: Uruchomienie centrów pracy z młodzieżą w Miejscu Piastowym

15-11-2023

facebook twitter
Projekt: „Uruchomienie centrów pracy z młodzieżą w Miejscu Piastowym – dziedzictwo kulturowe i historyczne regionu rzeszowskiego i lwowskiego jako podstawa wartości edukacyjnych Ojca Bronisława Markiewicza”.

W roku 2018 rozpoczęła się realizacja długo oczekiwanej w Miejscu Piastowym inwestycji mającej zapewnić potrzebną infrastrukturę do działalności edukacyjnej, wychowawczej i duszpasterskiej. Pod koniec ubiegłego roku 2017 Zgromadzenie Świętego Michała Archanioła podpisało w Rzeszowie umowę o dofinansowanie projektu zapewniającego wsparcie finansowe dla planowanego przedsięwzięcia w ramach Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA - BIAŁORUŚ - UKRAINA 2014–2020.

Pełne brzmienie projektu: „Uruchomienie centrów pracy z młodzieżą w Miejscu Piastowym – dziedzictwo kulturowe i historyczne regionu rzeszowskiego i lwowskiego jako podstawa wartości edukacyjnych Ojca Bronisława Markiewicza”.

Partnerzy projektu:
– Dom Macierzysty Zgromadzenia św. Michała Archanioła (Lider)
– Parafia Rzymskokatolicka w Skole, Ukraina

Wartość dofinansowania: 2 360 980,85 EUR

Głównym celem projektu jest wzmocnienie potencjału i wykorzystanie dziedzictwa kulturowego i historycznego obszarów przygranicznych regionów krośnieńskiego i Skole na Ukrainie w rozwoju i edukacji młodych ludzi poprzez pracę i działalność kulturalną. Powstaną sale edukacyjne, miejsca noclegowe, planowane są m.in. warsztaty teatralne, fotograficzne i malowania ikon oraz spotkania różnorakich grup z wymianą międzynarodową włącznie. Efektami projektu będą m.in.: 2 nowo wybudowane obiekty, 7 transgranicznych wydarzeń.

Podpisanie umowy miało miejsce 21 grudnia 2017 r. w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim. Stronę rządową reprezentował Wiceminister Rozwoju Regionalnego Adam Hamryszczak, Zgromadzenie Księży Michalitów – Radca i Ekonom Generalny ks. Jerzy Sosiński. Udział w projekcie stał się możliwy dzięki zaangażowaniu Podkarpackiego Urzędu Marszałkowskiego oraz współpracy z Samorządem Województwa Podkarpackiego, którą w imieniu Zgromadzenia podjęli: Radca i Ekonom Generalny ks. Jerzy Sosiński, dr Przemysław Przybylski – Radny Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a także ks. Leszek Przybylski – Inspektor ds. Szkolnictwa i Wychowania w Zgromadzeniu św. Michała Archanioła.  

 

Kuźnia Księdza Markiewicza

 

Tytuł filmu zrodził się podczas  rozmowy z ks. Krzysztofem Poświatą CSMA, przełożonym wówczas Domu Macierzystego w Miejscu Piastowym, który określił Centrum Pracy z Młodzieżą jako dom, kuźnię do „wykuwania” talentów.

Film został zrealizowany i sfinansowany w ramach realizacji projektu pn. „Uruchomienie centrów pracy z młodzieżą w Miejscu Piastowym i Skole – dziedzictwo kulturowe i historyczne regionu rzeszowskiego i lwowskiego, jako podstawa wartości edukacyjnych Ojca Bronisława Markiewicza” dofinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej POLSKA - BIAŁORUŚ - UKRAINA 2014–2020.

Realizacja projektu ma na celu ochronę i promocję (po obu stronach granicy) dziedzictwa kulturowego i historycznego związanego z błogosławionym ks. Bronisławem Markiewiczem poprzez organizację warsztatów dla młodzieży. Projekt ma zatem doprowadzić do stworzenia infrastruktury, która będzie służyć młodym ludziom, szczególnie z Podkarpacia, placówek michalickich i innych, którzy chcą się rozwijać poprzez pracę i kulturę.

Reżyserem filmu jest Łukasz Grudysz, podróżnik, kulturoznawca, polski artysta fotograf, członek Fotoklubu Regionalnego Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie.

 

Galeria zdjęć (fot.2-12) pochodzi z uroczystego otwarcia Centrum Pracy z Młodzieżą, które nastąpiło 13 września 2021 r. Więcej tutaj