Michalici

Przez Maryję do Jezusa – katecheza dla dorosłych

27-04-2020

facebook twitter
Epidemia koronawirusa uniemożliwia udział w katechezach dla dorosłych w dotychczasowej formie. Zapraszamy do wysłuchania katechezy ks. Romana Chylińskiego CSMA "Przez Maryję do Jezusa" - część I.

Od października 2019 roku w naszym sanktuarium co miesiąc Katechezy dla dorosłych głosił ks. Roman Chyliński CSMA. Trzy pierwsze dotyczyły rzeczy ostatecznych – nieba, czyśćca, piekła, sądu ostatecznego i szczegółowego. Trzy kolejne koncentrowały się wokół tematyki Słowa Bożego. Od kwietnia do czerwca zaplanowane były spotkania pt. „Przez Maryję do Jezusa”.

Niestety, trudne uwarunkowania, jakim wszyscy zostaliśmy poddani w związku z epidemią koronawirusa, uniemożliwiły nam uczestnictwo w dotychczasowej formie. Ks. Roman nagrał pierwszą katechezę – zapraszamy do wysłuchania.