Michalici

PRZYJDŹ, DUCHU ŚWIĘTY! Czuwanie modlitewne

28-05-2020

facebook twitter
W najbliższą sobotę, 30 maja, zapraszamy do naszego sanktuarium [dolny kościół] na Czuwanie Modlitewne przed Zesłaniem Ducha Świętego.

Przyjdź, Duchu Święty!
CZUWANIE PRZED ZESŁANIEM DUCHA ŚWIĘTEGO

Nie można być prawdziwym uczniem Jezusa bez mocy Ducha Świętego. Jesteśmy wtedy słabi, wiecznie smutni i przestraszeni. Jak wyschłe kości bez życia. Ja prosić będę Ojca i da wam innego Pocieszyciela, aby był z wami na zawsze [J 14, 16]. Taka była wielka obietnica Zbawiciela. Ale i nam poleca: Proście, a otrzymacie. (…) Jeżeli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą [por. Łk 11, 9.13].

Zapraszamy w najbliższą sobotę, 30 maja, do naszego sanktuarium [dolny kościół] na Czuwanie Modlitewne przed Zesłaniem Ducha Świętego. Program wygląda następująco:

Trwali z Maryją na modlitwie [por. Dz 1, 14]
21.00    Rozważanie i Apel Jasnogórski
21.15    Modlitwa różańcowa

O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje [J 16, 23]
22.00    Katecheza
22.30    Wystawienie Najświętszego Sakramentu
            Koronka do Ducha Świętego
            Nabożeństwo o otrzymanie darów Ducha Świętego z modlitwą wstawienniczą
            Uwielbienie Pana i błogosławieństwo

Gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami [Dz 1, 8]
23.30    EUCHARYSTIA z wigilii uroczystości Zesłania Ducha Świętego
            Agapa [zakończenie ok. godz. 1.00]