Michalici

Przyjmij, Ojcze, nasze oddanie – Dzień Życia Konsekrowanego w Miejscu Piastowym

03-02-2021

facebook twitter
Miejsce Piastowe, obok Leżajska i Przemyśla, było jednym z trzech miejsc, gdzie zgromadziły się osoby konsekrowane przemyskiej archidiecezji, by wspólnie odnowić śluby zakonne.

Wczoraj po południu, czyli 2 lutego 2021 r., do naszej świątyni przybyły osoby konsekrowane [siostry zakonne i zakonnicy] z 13 różnych wspólnot, by razem przeżyć 25. Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Po odmówieniu koronki do Bożego Miłosierdzia przed Najświętszym Sakramentem, o 15.30 rozpoczęła się Msza święta, której przewodniczył pomocniczy biskup z Przemyśla Krzysztof Chudzio. On także skierował do zebranych homilię. – Liturgia dzisiejszego święta nosi cechę radości. Radości z powodu pierwszego wejścia Jezusa do świątyni. Ale zarazem nosi cechę ofiary. On bowiem przychodzi, by być złożonym w ofierze. […] Wspominając tamto wydarzenie, liturgia zaprasza nas do pójścia na spotkanie z Chrystusem w domu Bożym z zapalonym światłem, świecą. Świeca jest symbolem Chrystusa i chrześcijaństwa, w tym szczególnie symbolem osób konsekrowanych. Pan Jezus powiedział: „Ja jestem światłem, a wy jesteście światłością świata”. W ten sposób określił zadanie uczniów i uczennic wobec otaczającego ich świata. Osoba konsekrowana ma być jak światło zapalone w ciemnym pokoju. Wasz dobry przykład, wasza zdecydowana postawa, wasza mądrość życiowa, ale także odwaga w bronieniu prawdy – to wszystko winno być światłem dla świata – mówił kaznodzieja.

Razem z ks. Biskupem Eucharystię celebrował przełożony generalny michalitów ks. Dariusz Wilk, dziekan z Targowisk ks. Tadeusz Dudzik oraz 16 kapłanów [oprócz michalitów byli jeszcze dwaj bernardyni z Dukli]. Po homilii zebrani odnowili profesję zakonną.