Michalici

Rekolekcje zakonne w Miejscu Piastowym

06-07-2021

facebook twitter
W minionym tygodniu, od 28 czerwca do 3 lipca, ponad trzydziestu michalitów: kapłanów i braci, przeżywało w Miejscu Piastowym doroczne rekolekcje zakonne.

Zakwaterowani w nowym budynku, na ćwiczenia duchowne przychodzili do sanktuarium „na Górce”. Konferencje głosił nasz współbrat, doświadczony rekolekcjonista ks. Piotr Prusakiewicz CSMA, redaktor naczelny dwumiesięcznika „Któż jak Bóg”. Jak z obfitości serca mówią usta, tak on – czerpiąc z głębi swego ducha, obfitości mierzonej w setki wygłoszonych rekolekcji i misji na całym świecie – karmił zebranych wspaniałą strawą duchową. Przeżywany jubileusz 100-lecia Zgromadzenia zainspirował ojca rekolekcjonistę do zgłębienia michalickiej historii i podzielenia się tym, co w niej najpiękniejsze, najbardziej wartościowe, co powinno rodzić naszą dumę i wdzięczność wobec Pana Boga. Przywoływane przykłady naszych współbraci – ofiarnych, wiernych, charyzmatycznych, były dla nas wszystkich wezwaniem do odnowienia własnej gorliwości i oddania się Panu.

W przedostatni dzień, czyli w piątek, przeżyliśmy wieczorne spotkanie z Ojcem Generałem ks. Dariuszem Wilkiem, natomiast ostatniej na rekolekcjach Mszy świętej i odnowieniu profesji zakonnej przewodniczył wikariusz generalny ks. Rafał Kamiński.

Warto dodać, że przez pierwsze trzy dni ćwiczenia rekolekcyjne razem z michalitami odprawiało dziesięciu księży diecezjalnych z pobliskich parafii.

„Te Deum laudamus” widnieje nie tylko na frontonie miejsteckiego sanktuarium, ale wypełniło nasze serca i usta.