Michalici

Słowo na Wniebowstąpienie Pańskie

13-05-2021

facebook twitter
Strumienie łaski Bożej

Z Miejsca Piastowego, z sanktuarium Św. Michała Archanioła i Bł. Bronisława Markiewicza, rozważanie pt. "Strumienie łaski Bożej" na uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego prowadzi rektor sanktuarium ks. dr Jan Seremak CSMA.