Michalici

Słowo na XVI niedzielę zwykłą

15-07-2022

facebook twitter
Gość w dom, Bóg w dom

Z Miejsca Piastowego, z sanktuarium Św. Michała Archanioła i Bł. Bronisława Markiewicza, rozważanie pt. "Gość w dom, Bóg w dom" na XVI niedzielę zwykłą głosi rektor sanktuarium ks. dr Jan Seremak CSMA.