Michalici

TWOJE SŁOWO jest lampą dla moich stóp

27-01-2020

facebook twitter
W czwartek, 23 stycznia, po Mszy świętej o godz. 19.00, do licznie zgromadzonych wiernych ks. Roman Chyliński CSMA wygłosił katechezę pt. „Siedem fotografii Słowa Bożego – poznać Słowo Boże"

To było niewątpliwie piękne przygotowanie do Niedzieli Słowa Bożego. Siedem fotografii Słowa Bożego, czyli światło, miecz, tarcza, młot, miód, deszcz, ziarno – o tym mówił podczas katechezy dla dorosłych ks. Roman Chyliński. Zapraszamy do posłuchania.