Michalici

W trosce o wychowanie człowieka

13-12-2019

facebook twitter
W dniach 29-30 listopada br., odbyło się w Miejscu Piastowym sympozjum naukowe. Każdy dzień rozpoczynał się od Mszy świętej w naszym sanktuarium.

Była to już 17. edycja tego naukowego przedsięwzięcia organizowanego przez michalickie Zgromadzenie i Wydział Duszpasterski Kurii Metropolitalnej w Przemyślu. Jak zawsze, spotkała się z żywym zainteresowaniem, ponieważ w spotkaniu uczestniczyło ok. 350 osób. Temat „Koncepcja człowieka podstawą procesu wychowania” przybliżali w referatach znakomici prelegenci: ks. prof. Andrzej Zwoliński (UP JPII Kraków), prof. Andrzej Zybertowicz (UMK Toruń, doradca Prezydenta RP), prof. Maria Ryś (UKSW Warszawa), prof. Mieczysław Ryba (KUL Lublin) i prof. Kazimierz Ożóg (UR Rzeszów).

Zarówno w piątek jak i sobotę uczestnicy sympozjum spotkali się najpierw w naszym Sanktuarium na Mszy świętej. 29 listopada, o godz. 16.30 liturgii eucharystycznej przewodniczył ordynariusz przemyski abp Adam Szal, a razem z nim przy ołtarzu stanęło ponad 40 kapłanów. W homilii ks. Arcybiskup – zatrzymując się nad fragmentem upadku człowieka w raju i słowach Piłata wypowiedzianych o ubiczowanym Chrystusie: „Oto Człowiek” – mówił, gdzie znajduje się źródło prawdziwej wielkości człowieka. Nie płynie ono z buntu i nieposłuszeństwa wobec Stwórcy, ale można go rozpoznać w oszpeconym Obliczu Jezusa. Urzekający śpiew Scholi Kapucyńskiej z Krosna przydał piękna liturgii.

Następnego dnia w naszym sanktuarium gościł biskup pomocniczy z Przemyśla – Stanisław Jamrozek, który o 8.30 celebrował Mszę świętą i skierował do zebranych słowo Boże.