Michalici

WARSZTATY FOTOGRAFICZNE – zapytanie ofertowe

21-07-2021

facebook twitter
Ogłoszenie o zamówieniu na przeprowadzenie warsztatów fotograficznych

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

Zapytanie ofertowe – ogłoszenie o zamówieniu na przeprowadzenie warsztatów fotograficznych w ramach projektu pn.: „Uruchomienie centrów pracy z młodzieżą w Miejscu Piastowym i Skole – dziedzictwo kulturowe i historyczne regionu rzeszowskiego i lwowskiego, jako podstawa wartości edukacyjnych Ojca Bronisława Markiewicza”.

Data ogłoszenia: 21.07.2021 roku

Przedmiotem zamówienia jest organizacja i przeprowadzenie warsztatów fotograficznych które odbędą się w dniach od 2 do 8 sierpnia 2021 roku w Centrum Kultury i Dziedzictwa „Michael” w Miejscu Piastowym (ul. Ks. Bronisława Markiewicza 25a) w ramach projektu pn.: „Uruchomienie centrów pracy z młodzieżą w Miejscu Piastowym i Skole – dziedzictwo kulturowe i historyczne regionu rzeszowskiego i lwowskiego, jako podstawa wartości edukacyjnych Ojca Bronisława Markiewicza” dofinansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Uczestnikami warsztatów będzie młodzież (w tym przede wszystkim uczniowie szkół ponadpodstawowych) z Polski i Ukrainy.

Warsztaty powinny być prowadzone przez profesjonalnych fotografów. W programie warsztatów przewidziano wykłady, ćwiczenia praktyczne w pomieszczeniu warsztatowym oraz wyjazdy na plenery w okolicy.

Ramowy Program warsztatów:

 1. Zagadnienia ogólne:
  – Wybór aparatu oraz jego podstawy obsługi (czas, przysłona, czułość).
  – Podstawy kompozycji.
  – Światło w fotografii.
 2. Fotografia jako działalność artystyczna – zagadnienia twórcze.
 3. Praktyczne zastosowanie różnych dziedzin fotografii (praca w studio, wyjazdy plenerowe):
  –  Portret: praca w studio, podstawy zastosowania lamp błyskowych w technice portretowej.
  – Krajobraz: praca w plenerze, wykorzystanie światła naturalnego w budowaniu obrazu fotograficznego.
  – Architektura - praca w plenerze, podstawy fotografii architektury, wykorzystanie akcesoriów fotograficznych pomocnych przy fotografii architektury oraz wykorzystanie światła naturalnego w budowaniu obrazu fotograficznego.
 4. Edycja zdjęć oraz przygotowanie do druku

Będą to wspólne warsztaty fotograficzne dla młodzieży z Polski (10 osób) i Ukrainy (5 osób), których celem będzie nabycie lub rozwinięcie umiejętności fotografowania. Rezultatem warsztatów powinna być kolekcja co najmniej 15 fotografii o wymiarach 100x70 cm, które zostaną zaprezentowane na dwóch polsko-ukraińskich konferencjach podsumowujących projekt, zorganizowanych na Ukrainie
(w miejscowość Skole) i w Miejscu Piastowym.

Warsztaty mają nauczyć młodzież umiejętności wykonywania zdjęć i promocji lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez fotografię.

Załączniki:
Zapytanie ofertowe POBIERZ
Załącznik nr 1 – Formularz oferty wraz z załącznikami 1-6 POBIERZ
Załącznik nr 2 – POBIERZ
Klauzula antykorupcyjna POBIERZ
Wzór umowy POBIERZ

Informacja o wyborze wykonawcy POBIERZ