Michalici

Warsztaty ikonopisarskie dla młodzieży – przedłużono nabór do 4 czerwca 2021

14-05-2021

facebook twitter
OGŁOSZENIE O NABORZE NA BEZPŁATNE WARSZTATY IKONOPISARSKIE DLA MŁODZIEŻY organizowane w ramach projektu pn. „Uruchomienie centrów pracy z młodzieżą w Miejscu Piastowym i Skole – dziedzictwo kulturowe i historyczne...

OGŁOSZENIE O NABORZE NA BEZPŁATNE WARSZTATY IKONOPISARSKIE DLA MŁODZIEŻY organizowane w ramach projektu pn. „Uruchomienie centrów pracy z młodzieżą w Miejscu Piastowym i Skole – dziedzictwo kulturowe i historyczne regionu rzeszowskiego i lwowskiego jako podstawa wartości edukacyjnych Ojca Bronisława Markiewicza” dofinansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Zapraszamy do udziału w warsztatach ikonograficznych, które odbędą się w dniach od 11 do 17 czerwca 2021 roku w Centrum Kultury i Dziedzictwa „Michael” w Miejscu Piastowym
(ul. ks. Bronisława Markiewicza 25a).

Organizator zapewnia noclegi, całodzienne wyżywienie, ubezpieczenie uczestników
oraz materiały potrzebne do przeprowadzenia zajęć praktycznych, tj.: podobrazia (deska zagruntowana), zestawu farb suchych pigmentów (tempera), zestaw pędzli, szlagmetal, palety malarskie, płatki złota, pulment, sztalugi.

Warsztaty będą prowadzone przez profesjonalnych artystów. W programie zajęć przewidziano krótkie prezentacje oraz ćwiczenia praktyczne, których efektem końcowym będzie samodzielnie wykonane ikony przez uczestników. 

Uczestnikami mogą być uczniowie szkół ponadpodstawowych.

RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW:

A. Część teoretyczna:
1. Geneza ikony.
2. Symbolika ikony – kolor, gest itd.
3. Ikony na Podkarpaciu.

B. Część praktyczna: warsztaty – zajęcia malarskie:
1. Zapoznanie uczestników z ikoną, jej historią i znaczeniem, połączone z wyborem ikony do napisania podczas warsztatów.
2. Przygotowanie wzornika, rozrysowanie ikony na deskę i przygotowanie deski do pozłotnictwa.
3. Omówienie technik pozłotnicznych, złocenie ikony, pokrywanie podłoża odpowiednimi substancjami chemicznymi, nakładanie płatków złota, szlagmetalu, srebra, czyszczenie i zabezpieczanie warstwy pozłotniczej.
4. Przygotowanie farb, tempery żółtkowej.
5. Położenie pierwszych warstw podmalówki na ikonę.
6. Robienie podmalówki pod szaty, twarze ikony oraz tła.
7. Malowanie twarzy i szat.
8. Wykonywanie prac końcowych.
9. Nanoszenie złotych aplikacji (pulment).
10. Zabezpieczanie warstwy malarskich.
11. Liternictwo (opisywanie ikony).

Warsztaty organizowane są dla młodzieży z Polski (10 osób) i Ukrainy (5 osób). Rezultatem warsztatów będzie kolekcja ikon, które zostaną zaprezentowane na dwóch polsko-ukraińskich konferencjach podsumowujących w/w projekt, zorganizowanych zarówno w Miejscu Piastowym oraz na Ukrainie (miejscowość Skole). Po konferencjach ikony wykonane przez uczestników warsztatów zostaną im oddane i będą ich własnością.

Liczba miejsc jest organiczna, liczy się kolejność zgłoszeń. Formularze zgłoszeniowe należy nadsyłać na adres w terminie od dnia 14.05.2021 r. do dnia 4.06.2021 r., jednak nie dłużej niż do czasu wyczerpania wolnych miejsc, na adres e-mail: p.mentelski@gdpartner.pl

Formularz zgłoszenia (plik PDF) – POBIERZ