Michalici

Warsztaty pisania ikon dla młodzieży

05-07-2021

facebook twitter
W dniu 17 czerwca 2021 roku zakończyły się tygodniowe warsztaty pisania ikon dla młodzieży zorganizowane w ramach projektu pn. „Uruchomienie centrów pracy z młodzieżą w Miejscu Piastowym i Skole...

W dniu 17 czerwca zakończyły się tygodniowe warsztaty pisania ikon pt. „Ikona Maryjna w Karpatach” dla młodzieży zorganizowane w ramach projektu pn. „Uruchomienie centrów pracy z młodzieżą w Miejscu Piastowym i Skole – dziedzictwo kulturowe i historyczne regionu rzeszowskiego i lwowskiego jako podstawa wartości edukacyjnych Ojca Bronisława Markiewicza” dofinansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Zajęcia odbywały się w Centrum Kultury i Dziedzictwa „Michael” w Miejscu Piastowym – nowym obiekcie wybudowanym w ramach wyżej przywołanego projektu, który realizuje Dom Macierzysty Zgromadzenia Św. Michała Archanioła wraz z Parafią Rzymskokatolicką w Skole na Ukrainie.

W warsztatach wzięło udział 15 osób – uczennic i uczniów Michalickiego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Ks. Bronisława Markiewicza. Warsztaty prowadzone były przez panie Jadwigę Denisiuk i Katarzynę Karabin z „Veraikon” – pracowni i galerii ikon Bieszczady w Cisnej. W programie warsztatów przeprowadzono krótkie prezentacje, a następnie ćwiczenia praktyczne, których efektem były wykonane samodzielnie ikony przez każdą z osób uczestniczących w warsztatach.

W tym czasie uczestnicy warsztatów odwiedzili Muzeum Budownictwa Ludowego oraz Muzeum Historyczne w Sanoku, gdzie zapoznali się z zasobami dziedzictwa kulturowego Podkarpacia. Szczególnie ważnym elementem zwiedzania było zapoznanie się z ekspozycjami malarstwa cerkiewnego.

W założeniu miały to być wspólne warsztaty dla młodzieży z Polski i Ukrainy. Niestety pandemia COVID-19 nie pozwoliła na taką formułę ze względu na obostrzenia związane z przekraczaniem granicy.

Kolekcja wykonanych podczas warsztatów ikon zostanie zaprezentowana podczas dwóch polsko-ukraińskich konferencji podsumowujących projekt, zorganizowanych zarówno na Ukrainie (miejscowość Skole) jak i w Miejscu Piastowym. Po konferencjach ikony wykonane przez uczestników warsztatów zostaną im oddane i pozostaną ich własnością.

Bardzo dziękujemy młodzieży uczestniczącej w warsztatach za aktywność i zaangażowanie, a Paniom prowadzącym za bardzo interesujące zajęcia i wspaniałe efekty w postaci pięknych ikon.