Michalici

WAŻNE! Zapytanie ofertowe – opracowanie dokumentacji i wykonanie robót

14-03-2020

facebook twitter
Zmiany w zapytaniu ofertowym

Informujemy, że w związku z epidemią koronawirusa, OTWARCIE OFERT przekazanych w ramach  Zapytania ofertowego – ogłoszenia o zamówieniu na opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w ramach projektu pn.: „Termomodernizacja budynków Kościoła i Niższego Seminarium Duchownego przy Domu Macierzystym Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła w Miejscu Piastowym” ODBĘDZIE SIĘ BEZ UDZIAŁU OFERENTÓW ZE WZGLĘDÓW BEZPIECZEŃSTWA ZDROWIA KOMISJI.

Informacja o otrzymanych ofertach zostanie zamieszczona na stronie internetowej https://sanktuarium.michalici.pl/.