Michalici

Wniebowstąpienie Pańskie

23-05-2020

facebook twitter
Msze święte w naszym sanktuarium: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 17.00 i 19.00.

"Stoimy na ziemi", tkwimy w niej korzeniami, wyrastamy z niej. Tu tworzymy dobro na rozległych polach codziennego bytowania, w sferze materialnej, ale także duchowej: we wzajemnych relacjach, w budowaniu wspólnoty ludzkiej, w kulturze. Tu doznajemy trudu wędrowców, zmierzających do celu krętymi drogami, pośród wahań, napięć, niepewności, ale z głęboką świadomością, że wcześniej czy później ta wędrówka osiągnie kres. I wtedy rodzi się refleksja: Czy to już wszystko? Czy ziemia, na której "stoimy", jest naszym ostatecznym przeznaczeniem? (...) Jesteśmy wezwani, by stojąc na ziemi, wpatrywać się w niebo – kierować uwagę, myśl i serce w stronę niepojętej tajemnicy Boga. By patrzeć w kierunku rzeczywistości Bożej, do której od stworzenia powołany jest człowiek. W niej kryje się ostateczny sens naszego życia. [Benedykt XVI, fragment homilii wygłoszonej na Błoniach Krakowskich w 2006 roku]

Msze święte w naszym sanktuarium: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30, 17.00 i 19.00.