Michalici

XVI rekolekcje trzeźwościowe

27-10-2021

facebook twitter
Od 15 do 17 października br. przy Sanktuarium w Miejscu Piastowym trwały 16. rekolekcje dla osób uzależnionych od alkoholu.

Błogosławiona niewola! Od 15 do 17 października br. przy Sanktuarium św. Michała Archanioła i bł. Bronisława w Miejscu Piastowym trwały 16. rekolekcje dla osób uzależnionych od alkoholu i innych używek oraz osób współuzależnionych.

Tak jak w poprzednich seriach rekolekcji była możliwość uczestniczenia całych rodzin. Dzieci miały swoje spotkania rekolekcyjne u sióstr michalitek, zespół Gloria spotykał się w sali misyjnej, zaś dorośli, po raz pierwszy, mieli spotkania w nowym budynku, zwanym „Domem u Ojca”. Patronował tym rekolekcjom błogosławiony Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia. Dzięki konferencjom, nabożeństwom jak również filmowi, 110 osób mogło wzywać wstawiennictwa nowego Błogosławionego, dla którego wysiłki podejmowane dla otrzeźwienia narodu były zawsze bardzo ważne.

Błogosławiona atmosfera tych rekolekcji, wykluczająca jakikolwiek pośpiech, emanująca duchową harmonią, pozwoliła pojąć wielkie dzieła Boże podejmowane przez błogosławionego Prymasa Tysiąclecia, w warunkach „różnych niewoli”. Ten mąż Boży potrafił być wolny, czyniąc z elementów zniewolenia dar ekspiacyjnej ofiary za Kościół święty i za cały naród. Jego „non possumus” zostało odczytane w czasie rekolekcji jako nadprzyrodzona sugestia dla współuzależnionych, którzy muszą podejmować działania miłości wymagającej wobec osób zniewolonych.

Wielką pomocą w czasie rekolekcji była konferencja ks. Grzegorza Kosakowskiego na temat potrzeby psychoterapii na drodze działania łaski Bożej w uzdrowionej psychice. Również ks. Piotr Prokopowicz, swoją postawą gościnnego gospodarza, wniósł wiele optymizmu i spokoju we wspólnotę rekolekcyjną. Tak przeżyte rekolekcje zrodziły myśl w członkach Stowarzyszenia Powściągliwości i Pracy, aby podjąć decyzję prowadzenia czterech serii rekolekcji trzeźwościowych.

Niechaj Pan Bóg błogosławi odważnym w tym okresie pandemii, którzy bardzo zaufali Panu, podejmując wysiłek organizowania tych rekolekcji. 

ks. Jan Seremak CSMA