Michalici

Zapytanie ofertowe – ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych – zestawienie ofert

16-03-2020

facebook twitter
PROTOKÓŁ z otwarcia ofert na: Zapytanie ofertowe – ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w ramach projektu pn.: „Termomodernizacja...

PROTOKÓŁ z otwarcia ofert na
Zapytanie ofertowe – ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w ramach projektu pn.: „Termomodernizacja budynków kościoła i Niższego Seminarium Duchownego przy Domu Macierzystym Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła w Miejscu Piastowym”.

Miejsce Piastowe 16.03.2020 r.

W ramach Zapytania wpłynęło 6 ofert:

1. SOLGRO Grzegorz Mordarski 33-326 Mogilno, Paszyn 567
Oferta na część 3: Dostawa i montaż dwóch instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 80kW oraz wymiana źródeł światła na oświetlenie typu LED.
Cena netto: 296 313,00 zł
Cena brutto 364 464,99 zł
Gwarancja na wykonane roboty – 69 miesięcy.
Moc zastosowanych paneli fotowoltaicznych – 300 Wp.

2. PREDOM KLIMATECH Beata Durał, 38-400 Krosno ul. Pużaka 61
Część 5: Wykonanie ogrzewania podłogowego o powierzchni 342 m2 w kościele wraz z pracami przygotowawczymi.
Cena netto: 192 000,00 zł
Cena brutto: 236 160,00 zł
Gwarancja na wykonane roboty – 72 miesiące.
Gwarancja na użyte materiały i urządzenia – 72 miesiące.
Czas usunięcia awarii od momentu zgłoszenia serwisowego – 59 godzin.

3. KOMTECH Piotr Martuszewski, 33-300 Nowy Sącz ul. Barbackiego 15
Oferta na część 3: Dostawa i montaż dwóch instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 80kW oraz wymiana źródeł światła na oświetlenie typu LED.
Cena netto: 543 300,00 zł
Cena brutto: 668 259,00 zł
Gwarancja na wykonane roboty – 70 miesięcy.
Moc zastosowanych paneli fotowoltaicznych – 330 Wp.

4. Sławomir Sosiński SPRZEDAŻ I MONTAŻ OKIEN - USŁUGI BUDOWLANE, 90-325 Łódź ul. Piłsudskiego 65
Część 2: Wymiana stolarki okiennej w kościele i drzwi zewnętrznych w Niższym Seminarium Duchownym przy Dom Macierzystym Zgromadzenia Św. Michała Archanioła w Miejscu Piastowym.
Cena netto: 300 500,00 zł
Cena brutto: 369 615,00 zł
Gwarancja na wykonane roboty – 72 miesiące.
Gwarancja na użyte materiały i urządzenia – 72 miesiące.

5. HIBERNATUS Sp. z o.o. 34-100 Wadowice ul. Iwańskiego 9
Część 4: Wymiana źródeł ciepła, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku Niższego Seminarium Duchownego.
Cena netto: 1 501 012,19 zł
Cena brutto: 1 846 244,99 zł
Gwarancja na wykonane roboty – 72 miesiące.
Gwarancja na użyte materiały i urządzenia – 72 miesiące.

6. FLEXIPOWER GROUP Sp. z o.o. Sp. Komandytowa 95-200 Pabianice, Kudrowice 12
Oferta na część 3: Dostawa i montaż dwóch instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 80kW oraz wymiana źródeł światła na oświetlenie typu LED.
Cena netto: 291 870,00 zł
Cena brutto: 359 000,10 zł
Gwarancja na wykonane roboty – 72 miesiące.
Moc zastosowanych paneli fotowoltaicznych – 300 Wp.