Michalici

Zapytanie ofertowe – opracowanie dokumentacji i wykonanie robót

25-02-2020

facebook twitter
Zapytanie ofertowe – ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w ramach projektu pn.: „Termomodernizacja budynków Kościoła i Niższego Seminarium

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zapytanie ofertowe - ogłoszenie o zamówieniu na opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w ramach projektu pn.: „Termomodernizacja budynków Kościoła i Niższego Seminarium Duchownego przy Domu Macierzystym Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła w Miejscu Piastowym”.

Data ogłoszenia: 25.02.2020 roku

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Dom Macierzysty Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła
38-430 Miejsce Piastowe
ul. Ks. Bronisława Markiewicza 25a
telefon: +48 660 707 028, fax: +48 13 433 92 62
e-mail: kjs1@op.pl
adres strony internetowej: https://sanktuarium.michalici.pl
NIP: 6841730740
Regon: 040075828

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie o wartości powyżej 50 000 zł (netto), zgodnie z Regulaminem w sprawie procedur udzielania zamówień publicznych dla inwestycji współfinansowanych ze środków krajowych, w stosunku do których nie stosuje się Ustawy Prawo Zamówień Publicznych

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest:
A) Opracowanie dokumentacji technicznej (projektów budowlanych) obejmującej:
1. Ocieplenie ścian przyziemia kościoła wraz pracami przygotowawczymi obejmującymi wykonanie izolacji pionowej ścian przyziemia, odwodnieniem i osuszeniem ścian;
2. Ocieplenie stropu w budynku kościoła;
3. Wykonanie instalacji ogrzewania podłogowego i odtworzenie posadzki w kościele;
4. Ocieplenie stropu w budynku Niższego Seminarium Duchownego;
5. Ocieplenie ścian zewnętrznych Niższego Seminarium Duchownego;
6. Wymianę źródła ciepła, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w Niższym Seminarium Duchownym;
7. Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku kościoła i Niższego Seminarium Duchownego; 
8. Wykonanie instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 80kW na potrzeby kościoła i Niższego Seminarium Duchownego;
9. Uzyskanie prawomocnych pozwoleń.

B) Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych obejmujących:
Termomodernizację budynku Kościoła:

1. Ocieplenie stropu płytą z wełny izolacyjnej o grubości dodatkowej warstwy izolacji termicznej 25cm na powierzchni 342m2, budowa pomostów drewnianych komunikacyjnych. Współczynnik przenikania przegrody budowlanej po zakończeniu termomodernizacji wyniesie min. U=0,12W/m2*K;
2. Ocieplenie ścian przyziemia wraz pracami przygotowawczymi obejmującymi wykonanie izolacji pionowej ścian przyziemia, odwodnienie i osuszenie ścian na powierzchni 178m2;
3. Wymiana stolarki okiennej (dostawa i montaż):
a) wymiana 4 sztuk okien zewnętrznych drewnianych o łącznej powierzchni 17,37m2 o współczynniku przenikania 0,9 W/m2*K;
b) wymiana 39 sztuk okien zewnętrznych metalowych o łącznej powierzchni 73,65m2 o współczynniku przenikania 1.4 W/m2*K;
4. Wykonanie instalacji ogrzewania podłogowego i odtworzenie posadzki w kościele:
a) wykonanie instalacji ogrzewania podłogowego w kościele – powierzchnia 342m2;
b) ułożenie nowej posadzki z płytek granitowych (dostarczonych przez inwestora) powierzchnia 342m2.

Termomodernizację Niższego Seminarium Duchownego:
1. Ocieplenie stropu płytami z wełny izolacyjnej o grubości dodatkowej warstwy izolacji termicznej 25cm, na powierzchni 450m2, budowa pomostów drewnianych komunikacyjnych. Współczynnik przenikania przegrody budowlanej po zakończeniu termomodernizacji wyniesie min. U=0,12W/m2*K;
2. Ocieplenie ścian zewnętrznych warstwą styropianu (o współczynniku przenikania  ƛ ≤0,035 W/m2*K), o grubości 16cm na powierzchni 1250m2. Współczynnik przenikania przegrody budowlanej po zakończeniu termomodernizacji wyniesie min. U=0,15W/m2*K;
3. Wymiana stolarki okiennej (dostawa i montaż):
a) wymiana 5 szt. drzwi zewnętrznych. Wymagany współczynnik przenikania dla nowej  stolarki drzwiowej 1,3 W/m2*K;
4. Wymiana źródła ciepła, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej:
a) modernizacja źródła ciepła – montaż gruntowych pompy ciepła pracujących w kaskadzie o łącznej mocy 144 kW (2 sztuki), zbiornika buforowego 800L – 3 sztuki, zbiorników c.w.u. o pojemności 1000 litrów 2szt. wymienników płytowych 2 szt., układu sterowania elektronicznego, automatyki pompy ciepła;
b) wykonanie dolnego źródła ciepła o łącznej długości odwiertów 4800mb, wykonanie studni zbiorczych – 4szt. doprowadzenie kolektorów przesyłowych do pomieszczenia maszynowni pomp ciepła;
c) wymiana instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach Niższego Seminarium Duchownego – montaż 145 szt. grzejników niskotemperaturowych;
d) montaż 145 kompletów zaworów termostatycznych, głowic termostatycznych i zaworów powrotnych przy grzejnikach;
e) wykonanie nowych poziomów i pionów instalacyjnych dla instalacji centralnego ogrzewania.
5. Wymiana oświetlenia na energooszczędne oświetlenie typ LED w Niższym Seminarium Duchownym – wymiana źródeł światła (365 szt.).

Wykonanie instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 80kW na potrzeby kościoła i Niższego Seminarium Duchownego
1. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 40kWp na gruncie obok placu parkingowego na konstrukcji systemowej wolnostojącej wbijanej;
2. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 40 kWp na potrzeby Niższego Seminarium Duchownego na konstrukcji dachowej.
Powyższy zakres robót budowlanych i instalacyjnych powinien być wykonany zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym stanowiącymi załącznik do niniejszego zapytania ofertowego oraz dokumentacją techniczną opracowaną w ramach zamówienia.

Powyżej przedstawiony przedmiot zamówienia został podzielony na 6 części:

Część 1
"Prace termomodernizacyjne w budynku kościoła i Niższego Seminarium Duchownego przy Domu Macierzystym Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła w Miejscu Piastowym”

1. Ocieplenie stropu budynku kościoła, budowa pomostów drewnianych komunikacyjnych;
2. Ocieplenie ścian przyziemia kościoła wraz pracami przygotowawczymi obejmującymi wykonanie izolacji pionowej ścian przyziemia, odwodnieniem i osuszeniem ścian;
3. Ocieplenie stropu budynku Niższego Seminarium Duchownego;
4. Ocieplenie ścian zewnętrznych Niższego Seminarium Duchownego;
5. Opracowanie dokumentacji technicznej dla powyższego zakresu prac i uzyskanie prawomocnego pozwolenia na jego realizację, jeżeli jest wymagane zgodnie z prawem budowlanym.

Część 2
„Wymiana stolarki okiennej w kościele i drzwi zewnętrznych w Niższym  Seminarium Duchownym przy Domu Macierzystym Świętego Michała Archanioła w Miejscu Piastowym”

1. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w kościele i Niższym Seminarium Duchownym przy Domu Macierzystym Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła w Miejscu Piastowym;
2. Opracowanie projektu budowlanego na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w kościele i Niższym Seminarium Duchownym przy Domu Macierzystym Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła w Miejscu Piastowym i uzyskanie prawomocnego pozwolenia na jego realizację, jeżeli jest wymagane zgodnie z prawem budowlanym.

Część 3
„Dostawa i montaż dwóch instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 80 kW oraz wymiana źródeł światła na oświetlenie typu LED”

1. Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 40kWp montowanej na konstrukcji systemowej na dachach budynków Niższego Seminarium Duchownego. Instalację należy wykonać jako współpracującą z siecią elektroenergetyczną w systemie ON-GRID. Instalacja będzie produkowała energię elektryczna na potrzeby Niższego Seminarium Duchownego;
2. Montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 40kWp montowanej na konstrukcji systemowej na gruncie wraz z ogrodzeniem zabezpieczającym dostęp do instalacji.  Instalacja będzie współpracowała z siecią elektroenergetyczną i będzie produkował energię elektryczną na potrzeby kościoła. Instalację należy wykonać jako współpracującą z siecią elektroenergetyczną  w systemie ON-GRID;
3. Wymiana źródeł światła (żarówki żarowe, świetlówki) na nowoczesne źródła światłą LED w budynku  Niższego Seminarium Duchownego;
4. Opracowanie projektu budowlanego instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 80kWp i uzyskanie prawomocnego pozwolenia na jego realizację, jeżeli jest wymagane zgodnie z prawem budowlanym. .  

Część 4
„Wymiana źródła ciepła, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w budynku Niższego Seminarium Duchownego”
1. Wymiana źródła ciepła – montaż gruntowej pompy ciepła z dolnym źródłem ciepła w postaci odwiertów pionowych ze studniami zbiorczymi i doprowadzeniem ciepła do maszynowni;
2. Wymiana instalacji centralnego ogrzewania z wykorzystaniem grzejników niskotemperaturowych i klimakonwektorów dobranych dla poszczególnych pomieszczeń do współpracy z zainstalowaną pompą ciepła;
3. Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej i dostosowanie instalacji do współpracy z gruntową pompą ciepła;
4. Wykonanie projektu budowlanego w zakresie wymiany źródła ciepła, wymiany instalacji centralnego ogrzewania, modernizacji instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku Niższego Seminarium Duchownego i uzyskanie prawomocnego pozwolenia na jego realizację, jeżeli jest wymagane zgodnie z prawem budowlanym.

Część 5
„Wykonanie ogrzewania podłogowego o powierzchni 342m2 w kościele wraz z pracami przygotowawczymi”

1. Wykonanie instalacji ogrzewania podłogowego i odtworzenie posadzki w kościele;
2. Wykonanie projektu budowlanego instalacji ogrzewania podłogowego i uzyskanie prawomocnego pozwolenia na jego realizację, jeżeli jest wymagane zgodnie z prawem budowlanym.

Część 6
"Ułożenie nowej posadzki w kościele z materiału dostarczonego przez Zamawiającego”

ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA:

1. Zapytanie ofertowe [POBIERZ]
2. Formularz oferty wraz z załącznikami od 1 do 7 [POBIERZ]
3. Program Funkcjonalno-Użytkowy [POBIERZ]
4. Wzór umowy [POBIERZ]
5. Informacja o zmianie do zapytania ofertowego [POBIERZ]
6. Program Funkcjonalno-Użytkowy poprawiony [POBIERZ]

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCÓW:

1. Plik [POBIERZ]