Michalici

Zapytanie ofertowe – usługi inspektora nadzoru

04-03-2020

facebook twitter
Zapytanie ofertowe – ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usługi inspektora nadzoru nad zadaniami realizowanymi w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków kościoła i Niższego Seminarium Duchownego...

Projekt współfinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Zapytanie ofertowe – ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usługi inspektora nadzoru nad zadaniami realizowanymi w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków kościoła i Niższego Seminarium Duchownego przy Domu Macierzystym Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła w Miejscu Piastowym”

Data ogłoszenia: 04.03.2020 roku

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO
Dom Macierzysty Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła
38-430 Miejsce Piastowe
ul. Ks. Bronisława Markiewicza 25a
telefon: +48 660 707 028, fax: +48 13 433 92 62
e-mail: kjs1@op.pl
dres strony internetowej: https://sanktuarium.michalici.pl/,
NIP: 6841730740
Regon: 040075828

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Zamówienie o wartości powyżej 50 000 zł (netto), zgodnie z Regulaminem w sprawie procedur udzielania zamówień publicznych dla inwestycji współfinansowanych ze środków krajowych, w stosunku do których nie stosuje się Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest usługa nadzoru inwestorskiego na zadaniach realizowanym w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków kościoła i Niższego Seminarium Duchownego przy Domu Macierzystym Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła w Miejscu Piastowym”, które obejmują:

AOpracowanie dokumentacji technicznej (projektów budowlanych) obejmującej:
1. Ocieplenie ścian przyziemia kościoła wraz pracami przygotowawczymi obejmującymi wykonanie izolacji pionowej ścian przyziemia, odwodnieniem i osuszeniem ścian;
2. Ocieplenie stropu w budynku kościoła;
3. Wykonanie instalacji ogrzewania podłogowego i odtworzenie posadzki w kościele;
4. Ocieplenie stropu w budynku Niższego Seminarium Duchownego;
5. Ocieplenie ścian zewnętrznych Niższego Seminarium Duchownego;
6. Wymianę źródła ciepła, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w Niższym Seminarium Duchownym;
7. Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku kościoła i Niższego Seminarium Duchownego;
8. Wykonanie instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 80kW na potrzeby kościoła i Niższego Seminarium Duchownego;
9. Uzyskanie prawomocnych pozwoleń.

B. Wykonanie robót budowlano-instalacyjnych obejmujących:

Termomodernizację budynku Kościoła:
1. Ocieplenie stropu płytą z wełny izolacyjnej o grubości dodatkowej warstwy izolacji termicznej 25cm na powierzchni 342m2, budowa pomostów drewnianych komunikacyjnych. Współczynnik przenikania przegrody budowlanej po zakończeniu termomodernizacji wyniesie min. U=0,12W/m2*K;
2. ocieplenie ścian przyziemia wraz pracami przygotowawczymi obejmującymi wykonanie izolacji pionowej ścian przyziemia, odwodnienie i osuszenie ścian na powierzchni 178m2;
3. Wymiana stolarki okiennej (dostawa i montaż):
a) wymiana 4 sztuk okien zewnętrznych drewnianych o łącznej powierzchni 17,37m2 o współczynniku przenikania 0,9 W/m2*K;
b) wymiana 39 sztuk okien zewnętrznych metalowych o łącznej powierzchni 73,65m2 o współczynniku przenikania 1.4 W/m2*K.
4. Wykonanie instalacji ogrzewania podłogowego i odtworzenie posadzki w kościele:
a) wykonanie instalacji ogrzewania podłogowego w kościele – powierzchnia 342m2;
b) ułożenie nowej posadzki z płytek granitowych (dostarczonych przez inwestora) powierzchnia 342m2.

Termomodernizację Niższego Seminarium Duchownego:
1. Ocieplenie stropu płytami z wełny izolacyjnej o grubości dodatkowej warstwy izolacji termicznej 25cm, na powierzchni 450m2, budowa pomostów drewnianych komunikacyjnych. Współczynnik przenikania przegrody budowlanej po zakończeniu termomodernizacji wyniesie min. U=0,12W/m2*K;
2. Ocieplenie ścian zewnętrznych warstwą styropianu (o współczynniku przenikania  ƛ ≤0,035 W/m2*K), o grubości 16cm na powierzchni 1250m2. Współczynnik przenikania przegrody budowlanej po zakończeniu termomodernizacji wyniesie min. U=0,15W/m2*K;
3. Wymiana stolarki okiennej (dostawa i montaż):
a) wymiana 5szt. drzwi zewnętrznych. Wymagany współczynnik przenikania dla nowej  stolarki drzwiowej 1,3 W/m2*K;
4. Wymiana źródła ciepła, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej:
a) modernizacja źródła ciepła – montaż gruntowych pompy ciepła pracujących w kaskadzie o łącznej mocy 144 kW (2 sztuki), zbiornika buforowego 800L – 3 sztuki, zbiorników c.w.u. o pojemności 1000 litrów 2szt. wymienników płytowych 2 szt., układu sterowania elektronicznego, automatyki pompy ciepła;
b) wykonanie dolnego źródła ciepła o łącznej długości odwiertów 4800mb, wykonanie studni zbiorczych – 4szt. doprowadzenie kolektorów przesyłowych do pomieszczenia maszynowni pomp ciepła;
c) wymiana instalacji centralnego ogrzewania w pomieszczeniach Niższego Seminarium Duchownego – montaż 145 szt. grzejników niskotemperaturowych;
d) montaż 145 kompletów zaworów termostatycznych, głowic termostatycznych i zaworów powrotnych przy grzejnikach;
e) wykonanie nowych poziomów i pionów instalacyjnych dla instalacji centralnego ogrzewania.
5. Wymiana oświetlenia na energooszczędne oświetlenie typ LED w Niższym Seminarium Duchownym – wymiana źródeł światła – 365 szt.

Wykonanie instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy 80kW na potrzeby kościoła i Niższego Seminarium Duchownego
1. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 40kWp na gruncie obok placu parkingowego na konstrukcji systemowej wolnostojącej wbijanej; 
2. Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 40 kWp na potrzeby Niższego Seminarium Duchownego na konstrukcji dachowej;
3. Funkcja Inspektora Nadzoru będzie pełniona w stosunku do całego procesu budowlanego, tj.:
– nadzór nad wykonaniem dokumentacji projektowej;
– nadzór nad wykonywanymi pracami budowlanymi i instalacyjnymi, dla których została opracowana dokumentacja (Program Funkcjonalno-Użytkowy, audyty energetyczne) - do wglądu w siedzibie Zamawiającego.

ZAŁĄCZNIKI DO OGŁOSZENIA
1. Zapytanie ofertowe [POBIERZ]
2. Formularz oferty i załącznikami od 1 do 7 (plik) [POBIERZ]
3. Wzór umowy [POBIERZ]

PROTOKÓŁ Z WYBORU WYKONAWCÓW:

1 Plik [POBIERZ]