Michalici

Żyć Ewangelią to żyć Chrystusem

10-10-2020

facebook twitter
Taki tytuł nosi nowy cykl Katechez dla Dorosłych, które rozpoczną się w najbliższy czwartek, 15 października.

Księża michalici zapraszają na Katechezy dla Dorosłych do sanktuarium św. Michała Archanioła i bł. Bronisława Markiewicza. Nowy cykl nosi tytuł "Żyć Ewangelią to żyć Chrystusem". W tym roku będziemy chcieli ukazać każdą Ewangelię przez "okulary" poszczególnych Ewangelistów. Oryginalność, sposób pisania, walory duchowe i intelektualne każdego z nich wpłynęły na głebokie ujęcie różnych cech osobowości Jezusa Chrystusa. Warto więc zapoznać się z niepowtarzalnym ujęciem każdej Ewangelii napisanej pzez świętych: Marka, Mateusza, Łukasz i Jana.

Katechezę rozpoczynamy od Mszy świętej o godz. 19.00, a zaraz po niej konferencja z błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem. Katechezy prowadzi ks. Roman Chyliński CSMA, liturgista i rekolekcjonista.

15 października
Ewangelia wg św. Marka – Droga "Dwunastu" w wierze i naśladowaniu Pana Jezusa.

19 listopada
Ewangelia wg św. Marka – Osiemnaście cudów, czyli Pan Jezus nas uzdrawia.

17 grudnia
Ewangelia wg św. Mateusza – Mistrz słowa Starego i Nowego Testamentu.

14 stycznia
Ewangelia wg św. Łukasza – Modlitwa, Duch Święty i czyny miłosierdzia.

11 lutego
Ewangelia wg św. Jana – Wielkie postacie i ich świadectwo życia.

11 marca
Męka Pańska w czterech Ewangeliach.

15 kwietnia
Tajemnica Maryi. Przygotowanie się do zawierzenia się Jezusowi przez Maryję.

13 maja
Tajemnica Maryi. Przygotowanie się do zawierzenia się Jezusowi przez Maryję.

17 czerwca
Uroczyste zawierzenie się Jezusowi przez Maryję.