Bardzo ważny sen

facebook twitter

17-12-2022

Pomoce homiletyczne : poduszka, obraz św. Józefa, Pismo Święte.

Drogie dzieci, Pan Jezus jest już tuż, tuż. Za parę dni będziemy już Go witać w szopce. Kto mi z dzieci opowie, co mu się śniło dzisiaj? (kapłan wybiera jedno dziecko). Niektóre sny są prorocze, inne pokazują wydarzenia z przeszłości. To, o czym często myślimy albo czegoś się boimy odzwierciedla się w naszym śnie. Sen jest bardzo ważny dla człowieka i jego zdrowia. Człowiek wyspany jest wypoczęty i gotowy do pracy.  Każde dziecka powinno spać około 8 godzin. Aby nasz sen był dobry potrzebne jest dobre łóżko oraz miękka poduszka (kapłan pokazuje poduszkę). Na noc nie powinniśmy dużo jeść, ponieważ bolący brzuch nie pozwala nam się wyspać. Czemu tak dzisiaj mówimy dużo o śnie?

Bóg wiele raz chciał przesłać wiadomość  narodowi wybranemu.  Kilka razy wykonał to podczas snu wybranej osobie. Tak, jak słyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, św. Józefowi przyśnił się anioł z wiadomością od Boga. Nakazał mu, aby nie obawiał się niczego, przyjął i wychował syna Maryi.  Św. Józef obawiał się o Maryję, więc chciał ją ukryć przed innymi. Posłuchał anioła ze snu i przyjął Maryję z dzieckiem. Gdyby nie posłuszeństwo Bogu Maryję i Józefa czekało by wiele problemów i trudności. Opiekun Świętej Rodziny pokazuje nam dzisiaj jak ważne w życiu jest posłuszeństwo osobom, które chcą naszego szczęścia.

Drogie dzieci, tak jak św.  Józef był posłuszny Bogu, tak i wy macie być posłuszni swoim rodzicom. Są takie chwile, kiedy myślimy, że niektóre nakazy nas ograniczają, ale w sercu wiemy, że to dla naszego dobra. Oprócz rodziców powinniście słuchać również nauczycieli, wychowawców oraz księży. Najważniejszym głosem, które powinniśmy słuchać to głos Pana Boga. A gdzie są zawarte słowa Boga? Tak, w Piśmie Świętym (kapłan pokazuje Pismo Święte).  Zachęcam was do częstego czytania z waszymi rodzicami Pisma Świętego. Św. Hieronim powiedział, że kto czyta Pismo Święte to poznaje bliżej Boga. Życzę wam, abyście każdego dnia poznawali Pana Boga. Amen      

 

Cover photo – Anton Raphael Mengs (1728–1779): The Dream of St. Joseph, (fragmenty), Collection  Kunsthistorisches Museum (za: https://commons.wikimedia.org/).

Podobne artykuły