Zarząd

Ks. Dariusz Wilk CSMA

Przełożony generalny

Pochodzi z Wrocanki koło Miejsca Piastowego. Urodził się 21.06.1967 r. w Dukli. Pierwszą profesję złożył 16.07.1987 r. Święcenia kapłańskie przyjął 02.05.1994 r. Dodatkowe studia ukończył na WSP w Rzeszowie. Pracował jako duszpasterz w Polsce i w Niemczech oraz jako wychowawca w NSD i w domu dziecka. Od 06.07.2001 r. do 31.07.2016 r. pełnił obowiązki dyrektora Katolickiego Gimnazjum i Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Krośnie. Podczas XXI Kapituły Generalnej Zgromadzenia Świętego Michała Archanioła został wybrany na przełożonego generalnego. Urząd przejął 25.04.2016 r.  XXII Kapituła Generalna Zgromadzenia 02 maja 2022 r. wybrała ks. Dariusza Wilka na przełożonego generalnego na drugą kadencję.

Ks. Krzysztof Poświata CSMA

Wikariusz generalny (Asystent generalny)

Urodził się 27.02.1966 r. Pierwszą profesję złożył 16.07.1986 r. Święcenia kapłańskie przyjął 02.05.1993 r. w Krakowie z rąk bp. Jana Chrapka CSMA. Podczas XXII Kapituły Generalnej, 03.05.2022 r. został wybrany wikariuszem generalnym Zgromadzenia.

Ks. dr Leszek Przybylski CSMA

Radca generalny

Urodził się 20.12.1963 r. Pierwszą profesję złożył 28.09.1986 r., święcenia kapłańskie przyjął 01.05.1992 r. w Krakowie. Radcą generalnym został wybrany 03.05.05.2022 r. podczas XXII Kapituły Generalnej.

Ks. Grzegorz Sprysak CSMA

Radca generalny

Urodził się 17.11.1974 r. Pierwszą profesję złożył 08.09.2003 r., święcenia kapłańskie przyjął 16.05.2009 r. Został wybrany radcą generalnym 03.05.2022 r. podczas XXII Kapituły Generalnej.

Ks. dr Marcin Kałwik CSMA

Radca generalny

Urodził się 11.02.1985 r. Pierwszą profesję złożył 08.09.2005 r., a święcenia kapłańskie przyjął 26.05.2012 r. Radcą generalnym został wybrany 03.05.2022 r. podczas XXII Kapituły Generalnej.

Ks. Jerzy Sosiński CSMA

Ekonom generalny

Urodził się 09.10.1963 r. w Drzewicy. Pierwszą profesję złożył 16.07.1986 r., a święcenia kapłańskie przyjął 01.05.1992 r. Dodatkowe studia z pedagogiki ukończył na KUL-u. Ekonomem generalnym (na trzecią kadencję) wybrany został 03.05.2022 r. podczas XXII Kapituły Generalnej.