Homilia dla dzieci: Zbudować zamek z Panem Bogiem

facebook twitter

15-02-2020

Pomoce homiletyczne: klocki (zamek), rysunek z dekalogiem, zgniłe i zdrowe jabłko, nóż

Drogie dzieci, 
Na samym początku chciałbym się Was zapytać co to jest prawo i gdzie możemy się z nim spotkać? Otóż prawo to są przepisy, które powinniśmy przestrzegać. Możemy się z nim zetknąć w wielu miejscach, np.  w sądzie mamy kodeks prawny, w szkole, przedszkolu - regulaminy,   w pracy – np. zasady  BHP. Podczas jazdy środkiem lokomocji obowiązują nas przepisy ruchu drogowego. Także jest tego sporo. Przyniosłem wam też dzisiaj prawo (kapłan  pokazuje zdjęcie 10 przykazań). Jest to dekalog czyli przykazania, które otrzymał naród Boży od Boga na górze Synaj. Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii ukazuje nam różne prawa. Na początku było prawo Mojżeszowe. Zgadnijcie ile było tych praw? (614). Tak dużo. Pan Jezus mówi nam, że nie przyszedł, aby  znieść prawo, ale by je wypełnić czyli uzupełnić.  
Przyniosłem wam również zbudowany zamek z klocków. Drogie dzieci, musimy zbudować podobny zamek. Jest to zamek naszego życia. Doskonale zdajemy sobie sprawy, że aby powstał solidny zamek trzeba dokładnie układać cegły i stosować się do wymagań sztuki murarskiej.  Musi on być bardzo solidny i mocny. Co by było gdyby zamek został zbudowany z dziurami? Szybko by uległ zniszczeniu i  mogli by wtargnąć do niego wrogowie. Musimy budować zamek bardzo solidnie. Cegła po cegle.  Podobnie jest w naszym życiu. Trzeba przestrzegać określonych reguł zachowania i postępowania, aby nasza nauka, praca i wysiłek przynosiły oczekiwany rezultat. Kiedy człowiek nie chce słuchać poleceń, wskazówek, buntuje się uważa, że sam wie lepiej od innych, szybko przekonuje się, że taka postawa prowadzi do katastrofy.  Jezus przypomina nam, aby osiągnąć zbawienie, musimy przestrzegać całej nauki zawartej w Piśmie Świętym. Nie możemy wybierać sobie to, co nam pasuje. Nie możemy samemu decydować co jest dobre, a co złe. Pismo Święte jest instrukcją życia, która prowadzi do nieba. Dlatego, dzieci musimy słuchać rodziców, dziadków i  nauczycieli. Oni wszyscy chcą waszego dobra. 
Przyniosłem wam jeszcze jabłko. Zobaczcie. Jest ono ładne ale w jednym miejscu jest uszkodzone (zgniłe). Takie nadpsute jabłko jest niedobre i złe. Nie możemy takiej części jeść. Dlatego przyniosłem nóż, aby odciąć ten kawałek. Widzicie, teraz takie jabłko jest dobre i można je jeść. Jezus chce, abyśmy pozbyli się tego co jest złe w naszym życiu, i by było ono takim zdrowym jabłkiem. 
Drogie dzieci, każde przykazanie Boże jest ważne i każde ze słów Ewangelii jest istotne, dlatego musimy się starać je wypełniać.  Amen.     

Materiały do pobrania: 
Zamek z klocków: [POBIERZ]
Tablice Mojżesza: [POBIERZ]

Podobne artykuły