Idzie mój Pan

facebook twitter

09-12-2023

Rozważanie ks. Jana Seremaka CSMA, rektora sanktuarium Św. Michała Archanioła i bł. Bronisława Markiewicza w Miejscu Piastowym, na II niedzielę Adwentu .