Kazanie dla dzieci - Sprawiedliwy wobec Boga

facebook twitter

19-10-2020

Pomoce homiletyczne: strój sędziego, zrobiona moneta z czasów Jezusa, rozsypanka literowa z wyrazem sprawiedliwość.  

Przyniosłem wam rozsypankę z liter. Naszym zadaniem jest ułożyć wyraz (dzieci układają wyraz sprawiedliwość). Powstał nam wyraz „sprawiedliwość”. Być sprawiedliwym to etycznie i moralnie postępować zgodnie z normami.  Drogie dzieci, każdy z was chce być przez wszystkich traktowany sprawiedliwie i uczciwie.  Nikt nie chce być oszukiwany.  Kiedy jesteście pytani w klasie przez nauczyciela to chcecie być uczciwie oceniani. Za swoją naukę otrzymujecie sprawiedliwą ocenę. Jest taki zawód, który ma na celu troszczyć się o sprawiedliwość w kraju. Jest to zawód sędziego. (kapłan pokazuje strój sędziego). Idąc do sądu chcemy otrzymać sprawiedliwy wyrok.

W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus mówi nam o sprawiedliwości. Zostaje znów poddany próbie przez faryzeuszy. Chcieli się zapytać czy należy płacić podatki Cezarowi. Jezus zachęca nas, abyśmy Cezarowi oddali co do niego należy, a Bogu to co należy do Boga.  Przyniosłem wam zrobioną monetę za czasów Jezusa (kapłan pokazuje monetę). Na jednej stronie jest Cezar, władca cesarstwa rzymskiego. Jezus nie buntuje się wobec prawa państwowego, ale zachęca do jego przestrzegania, czyli bycia prawym.  Drogie dzieci, jeśli będziemy sprawiedliwi dla innych to możemy sami liczyć na wyrozumiałość i prawość u innych.  Musimy starać się być wobec drugiego człowieka sprawiedliwi. Oczywiście to nie jest łatwe.   Jeśli będziemy starać się być życzliwymi wobec innych to będziemy mogli zyskać to samo od nich. Co  oznacza być sprawiedliwym wobec Boga? To oznacza, że musimy poświęcać czas Bogu, czyli modlić się rano i wieczorem, uczestniczyć w niedzielnej Eucharystii, przestrzegać 10 przykazań. W ten sposób dziękujemy za dobro, którego Jezus udziela nam w życiu. W ten sposób staramy się być ludźmi oddanym Jezusowi. Sprawiedliwość zawsze popłaca. Życzę wam dzieci, abyście zawsze byli sprawiedliwi wobec siebie nawzajem. Amen.

Podobne artykuły