Kłótnia o Słowo - XXIV Niedziela zwykła, rok B

facebook twitter

07-09-2021

(Mk 8, 27-35) Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał uczniów: «Za kogo uważają Mnie ludzie?» Oni Mu odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków». On ich zapytał: «A wy za kogo Mnie uważacie?» Odpowiedział Mu Piotr: «Ty jesteś Mesjasz». Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o Nim nie mówili. I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy wiele musi wycierpieć, że będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; że zostanie zabity, ale po trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął Go na bok i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił Piotra słowami: «Zejdź Mi z oczu, szatanie, bo nie myślisz po Bożemu, lecz po ludzku». Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: «Jeśli ktoś chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z powodu Mnie i Ewangelii, zachowa je».

ks. Mateusz Szerszeń:
Jezusowi bardzo zależy na tym, aby uczniowie mieli właściwy obraz Jego Osoby. Od tego będzie bowiem zależała przyszłość Ewangelii. Nie będzie ona ludzką mądrością, ale prawdziwym Słowem Boga.

ks. Grzegorz Sprysak:
Bardzo trudno ocenić czy to co widzę jest prawdziwe, kiedy nie bardzo wiadomo czy nie jest złudzeniem. Bardzo często słyszę opowieść ludzką o Bogu,który ma być jaki oni chcą. Ułuda własnego ja. Wygodnego.

ks. Mateusz Szerszeń:
Uwaga o męce i zmartwychwstaniu chyba nie dotarła całkiem do pozostałych uczniów, a sam Piotr źle ją zrozumiał. Jest w tym jakaś zapowiedź naszego spojrzenia na życie i cierpienie. Poszukiwanie sensu tych dwóch pojęć to jedno z największych wyzwań przed jakimi stoi człowiek.

ks. Grzegorz Sprysak:
To duży problem i dzisiaj Jak głosić Kerygmat jeżeli do końca się go nie rozumie?

ks. Mateusz Szerszeń:
Twarda jest mowa Jezusa. Czy tak w ogóle można mówić? Kiedy ja mógłbym powiedzieć do kogoś „szatanie” i czy nie popełniłbym wtedy grzechu?

ks. Grzegorz Sprysak:
Moim zdaniem konkretna oraz konsekwentna. Mowa, która ma się każdemu podobać nie kształtuje tylko oszukuje. Mowa, która nie unika nawet twardej prawdy jest wiarygodna.

Krótko o Słowie:

ks. Mateusz Szerszeń:
Jestem, który Jestem i nie ma innego.

ks. Grzegorz Sprysak:
Jezus mówił zupełnie otwarcie te słowa. Obym ja ich nie unikał dla przypodobania się ludziom.